Elkem Rana.
Elkem Rana.

Elkem forbedrer utvinningen av kvarts

Elkem skal investere 150 millioner i miljøtiltak og tekniske oppgraderinger ved Elkem Rana i Nordland, der silisium utvinnes av bergarten kvarts.

Publisert Sist oppdatert

Investeringen skal føre til mindre utslipp av støv, og samtidig sikre en høy og stabil produksjon.

- Elkem er en global aktør, men vi ønsker å satse videre i Norge. I løpet av de siste ti årene, har vi investert elleve milliarder kroner her i landet og vi har besluttet å investere 150 millioner i miljøtiltak og økt effektivitet på Elkem Rana, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem AS.  

Oppgraderingsprosjektet starter høsten 2017, og det skal gjennomføres delprosjekter ut i 2018. Denne investeringen skal brukes til å oppdatere det tekniske anlegget og til HMS- og miljøoppgraderinger.

- Investeringsbeslutning er tatt på Elkems eget initiativ, fordi vi ønsker å ta vår del av ansvaret. Dette vil ha positive effekter både for Elkem og for lokalmiljøet, sier Trond Sæterstad, divisjonsdirektør i Elkem Silicon Materials.

I tillegg investerer Mo Fjernvarme 20 millioner i forbedring av avsugskapasitet fra smelteovnene, noe som også vil bidra til bedre oppsamling av støv fra produksjonen og mindre diffuse utslipp.