Illustrasjonsbilde.

Isachsen lavest på Nesodden

Fem entreprenører vil bygge gang- og sykkelveier.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Da fristen gikk ut 11. september hadde fem entreprenører levert inn tilbud på jobben med å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 156 og fylkesvei 107 på Nesodden.

- Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har fått. Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene og kontrollregne, eventuelle klager skal behandles før endelig innstilling er klar. Kontraktene tildeles kvalifisert tilbyder med lavest pris, sier Torkild Åkerset, byggeleder i Statens vegvesen.
 

Disse entreprenørene leverte tilbud:

Tilbyder: Tilbudssum:
Isachsen Anlegg AS 42.696.007,80 kr
T. Engene AS47.774.707,35 kr
Leif Grimsrud AS 46.856.722,70 kr
Askim Entreprenør AS51.568.903 kr
Park og Anlegg AS      47.054.881,43 kr


Det skal bygges nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hovedmålet er å legge til rette for en oversiktlig, sikker og rask sykkelrute både for transportsyklister og fritidssyklister. Det er beregnet at anleggsarbeidet starter i månedsskiftet oktober/november. Prosjektene ligger i nærheten av hverandre og planlegges under ett:

  • Fv. 156 Torvet-Fjordvangen 2000 meter gang- og sykkelvei og veiomlegging.
  • Fv. 107 Hellvikveien 520 meter gang- og sykkelvei. 
  • Fv. 107 Hellvikskogsvei 170 meter fortau.
Powered by Labrador CMS