Seks tilbud på Nordøyveien

Lesja Bulldozerlag AS er lavest på pris.

Publisert Sist oppdatert

Seks entreprenører har levert tilbud på forberedende arbeid på Fjørtofta på fylkesvei 659 Nordøyveien i Møre og Romsdal.

Kontrakten er på bygging av forskjæringer (startpunkt) for Nogvafjordtunnelen og Fjørtofttunnelen. Begge steder blir det sprenging, fjerning av masser og dreneringsarbeid.

- Vi er veldig godt fornøyd med konkurransen på denne kontrakten, sier prosjektleder Marianne Nærø.

Statens vegvesen skal nå gå igjennom all dokumentasjon og kontrollregne tilbudene. Planen er å skrive kontrakt i siste del av september.

Fristen for å levere tilbud på den siste forebyggende kontrakten er 7. september. Kontrakten inneholder forberedende arbeid på Myklebust.

Statens vegvesen bygger Nordøyvegen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Entreprenørene som har levert tilbud:

Entreprenør

Tilbud

AF ABOL v/Busengdal Transport AS

11 305 680 kr

K. A. Aurstad AS

12 523 705 kr

Lesja Bulldozerlag AS

9 940 680 kr

Mesta AS

14 100 710,41 kr

Vatn Maskinstasjon AS

18 118 480 kr

Volda Maskin

12 253 025 kr