Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen opprette en ekspertgruppe som skal kvalitetssikre kostnadsstyringen i store prosjekter.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen opprette en ekspertgruppe som skal kvalitetssikre kostnadsstyringen i store prosjekter.

Oppretter ekspertgruppe for prosjekter

Gruppen skal se på veiprosjekter som har betydelige kostnadsøkninger. Første oppgave blir E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk.

Publisert Sist oppdatert

- Med rekordhøye bevilgninger til bygging og vedlikehold av infrastruktur vil regjeringen sørge for bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for personer og gods i hele landet. Vi må samtidig styrke arbeidet med kostnadskontroll for å sikre at vi får mest mulig infrastruktur igjen for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen opprette en ekspertgruppe som skal kvalitetssikre kostnadsstyringen i store prosjekter.

Ekspertgruppen skal blant annet kunne settes inn for å se nærmere på veiprosjekter som har hatt betydelige kostnadsøkninger i tidlige utrednings- og planleggingsfaser.

Noe av formålet med ekspertgruppen skal være å komme med forslag til endringer som kan føre til at et prosjekt styres tilbake mot dets opprinnelige rammer.

Allerede nå har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen om at ekspertgruppen skal se nærmere på E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk i Akershus og Hedmark, hvor det har vært betydelige kostnadsøkninger.