12. juni signerte prosjektleder Stian Brenden (t.v.) i Stian Brenden Maskinservice AS og prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen kontrakten om omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater i Nord-Fron. Bak: Kontrollingeniør Jan Kvalen og byggeleder Wenke Hagelund Vedum, Statens vegvesen.

Oslo byfogdembete har avgjort:

Stian Brenden Maskinservice AS får kontrakten på bygging av tettstedstiltak på gamle E6 i Nord-Fron.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Mandag 12. juni inngikk Statens vegvesen kontrakt med Stian Brenden Maskinservice AS på omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater på Vinstra og i Kvam i Nord-Fron.

Kontraktskrivingen mellom Statens vegvesen og Stian Brenden Maskinservice AS skulle skjedd tidligere, men ble utsatt på grunn av at Ahsco klaget på avvisningen av sitt tilbud på Nord-Fron-kontrakten. Nå har Oslo byfogdembete avgjort at kontrakten kan tildeles Stian Branden Maskinservice.

Arbeidet i kontrakten omfatter blant annet følgende:

  • Sette opp portaler (stabber av naturstein) for å markere inngangen til tettstedene
  • Generell opprydding og oppstramming av blant annet grøntarealer og beplantning
  • Etablere opphøyde fotgjengerkryssinger og kantstopp for buss
  • Oppstramming av avkjørsler
  • Opprusting av kantstein
  • Til dels bygge nye gang- og sykkelveier/fortau og tilpasse dem til de eksisterende gang- og sykkelsystemene

Vil begynne så fort som mulig

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen sier det nå blir godt å komme i gang med tettstedstiltakene som skal bidra til å legge forholdene vesentlig bedre til rette for gående og syklende på Vinstra og i Kvam etter at E6-trafikken er flyttet over på nye E6.

- Statens vegvesen er godt fornøyd med at vi kan skrive kontrakt med en lokal entreprenør som Stian Brenden Maskinservice AS. Arbeidene som skal gjennomføres, krever lokalkunnskap, nøyaktighet og, ikke minst, et godt håndarbeide samtidig som det blir viktig å ta hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten for lokaltrafikken, sier Stensbye.

Prosjektleder Stian Brenden og hans mannskaper er klare til å starte jobben:

- Dette er et spennende prosjekt som vi ser frem til å komme i gang med så fort som mulig. Tidspunktet for gjennomføringen av tettstedsprosjektet passer godt i forhold til mannskaper og utstyr som firmaet disponerer nå, sier han.

Arbeidet med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater på Vinstra og i Kvam starter opp i løpet av de nærmeste ukene.

I gang i Sør-Fron

Omtrent samtidig som Stian Brenden Maskinservice AS signerte kontrakten om tettstedstiltakene i Nord-Fron, starter Ahsco Entreprenør AS opp med tilsvarende arbeid i Sør-Fron - onsdag 14. juni går de i gang på Hundorp.

Tettstedstiltakene i de to kommunene er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2017.

Powered by Labrador CMS