Hæhre Entreprenør bygget en av parsellene på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen (bildet) noen kilometer sør for E6 Kolomoen - Arnkvern for få år siden. Selskapet tok også over arbeidet på en av de tra andre parsellene da Alpine Bau gikk konkurs.
Hæhre Entreprenør bygget en av parsellene på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen (bildet) noen kilometer sør for E6 Kolomoen - Arnkvern for få år siden. Selskapet tok også over arbeidet på en av de tra andre parsellene da Alpine Bau gikk konkurs.

Kontrakt på 19 km ny E6

Nye Veier AS og Hæhre Entreprenør AS har signert kontrakt på bygging av ny E6-strekning.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten med Hæhre Entreprenør beløper seg til 1,75 milliarder kroner for bygging av E6-strekningen Kolomoen-Arnkvern.

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging, inkludert drift og vedlikehold.

- Sparer 1,7 milliarder kroner

Nye Veier har i juni 2017 en prognose for sluttkostnad som er over 20 prosent lavere enn opprinnelig kostnadsoverslag for Kolomoen til Moelv i Hedmark. Det betyr, ifølge Nye Veier, en total besparelse på opp mot 1,7 milliarder kroner for denne strekningen.

- For nye E6 gjennom Hedmark, ligger vi an til en total kostnadsbesparelse på 20 prosent sammenlignet med de opprinnelige estimatene. Vi får med andre ord god uttelling for selskapets strategier, vår gjennomføringsmodell med større kontrakter og tidlig involvering av entreprenørene, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Omfangsreduksjoner og optimalisering av veilinjen er andre viktige faktorer for nye E6:

- Vi er opptatt av samfunnsøkonomi og ser alltid på kostnad kontra nytte. Gjenbruk av konstruksjoner og eksisterende vei er viktige faktorer for å kunne spare kostnader, samtidig som vi bygger raskere enn opprinnelig planlagt i NTP, sier Hovland.

- Halverer byggherrekostnadene

Nye Veier opplyser i en pressemelding at de har en slank byggherreorganisasjon med 17 fast ansatte i Mjøsregionen.

- Vi gir Hæhre Entreprenør AS større ansvar og mer frihet enn det som har vært vanlig. Gjennom denne kontrakten får Hæhre Entreprenør AS og samarbeidspartnerne utnyttet egen spisskompetanse fordi de har totalansvaret. Kontraktsformen innebærer at byggherreorganisasjonen for E6 Mjøsregionen består av minst 50 prosent færre ansatte enn hva som hadde vært tilfelle ved en tradisjonell kontrakt. Vi halverer byggherrekostnadene og sparer minst 400 millioner bare på dette grepet, sier prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen.

Kontrakten med Hæhre Entreprenør inkluderer også drift og vedlikehold av strekningen.

- Så lenge entreprenøren selv skal stå for drift og vedlikehold i mange år fremover, er vi trygge på at vi får en god og sikker vei til riktig pris, sier Moshagen.

Bygger åtte år raskere

Strekningen Kolomoen – Arnkvern inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen – Moelv. Totalt sett er strekningen 43 km.

Det var opprinnelig planlagt tre-fire entrepriser for strekningen, men Nye Veier gjennomfører hele prosjektet med to totalentrepiser. Nye Veier planlegger å være ferdig med alle utbyggingsprosjektene på tolv år.

Den opprinnelige planen var på 20 år. Det betyr 530 km med motorvei åtte år raskere enn opprinnelig forutsatt.