Prosjektleder Jo Bernt Brønstad er fornøyd med den store interessen fra entreprenørene.
Prosjektleder Jo Bernt Brønstad er fornøyd med den store interessen fra entreprenørene.

Tilbudsåpning på den største kontrakten

Sju entreprenører kom med tilbud på 5,4 km ny vei mellom Strømnes og Sprova.

Publisert Sist oppdatert

Det er den største entreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag, ifølge Statens vegvesen.

Tilbudssummene varierer fra 360.242.660 til 420.735.950 kroner.

Prosjektleder for fylkesvei 17 og fylkesvei 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da klokka nærmet seg 12.00 fredag 2. juni. Da var det frist for entreprenører å levere tilbud på å bygge delprosjektet Strømnes-Sprova.

- Frister er milepæler

Ettersom mange velger å møte opp personlig og levere tilbudet, vet ikke Statens vegvesen hvor mange interessenter det er før det nærmer seg tidsfristen.

- Slike frister er milepæler for oss som jobber i prosjektet. Mange tilbydere betyr stor interesse i markedet og bedre konkurranse. Vi hadde håpet på mange interessenter, og er nå svært fornøyd med at vi har fått inn sju tilbud, sier Brønstad.

Tilbydere og tilbudssum

Disse kom med tilbud:

NCC Norge AS,                    411.231.730,68 kroner
Aldesa Constructions SA,         405.896.125,66 kroner
Bertelsen & Garpestad AS, 395.085.996,00 kroner
Implenia Norge AS,              380.501.418,00 kroner
AF Lemminkäinen OKRE,    369.417.383,58 kroner
Skanska Norge AS,             360.242.660,00 kroner
Veidekke Entreprenør AS,   420.735.950,00 kroner

Dette skal bygges

I april, fire dager etter at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen, annonserte Vegvesenet entreprisen som det var tilbudsåpning på fredag.

Dette skal bygges:
- 5,4 km ny vei
- tilhørende lokalveier mellom Strømnes og Sprova
- Strømnestunnelen (1000 meter)
- Holmviktunnelen (600 meter)
- Holmvikbrua (42 meter)
- Eldbrua (27 meter)
- elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Flere hundre arbeidsplasser

Brønstad understreker at entreprisen ikke bare er en milepæl for prosjektet. Størrelsen på veiprosjektet betyr flere hundre arbeidsplasser. Det er snakk om arbeidsplasser for entreprenører og underentreprenører. I tillegg får prosjektet ringvirkninger for leverandører av varer og tjenester i lokalmiljøet og i regionen.

- Vi skal bygge vei, tunneler og bruer. I tillegg til selve arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging, skal arbeidsfolket sove og spise og maskiner skal ha drivstoff. Vi har hatt flere møter med lokalt næringsliv for å forberede dem på det som kommer, sier Brønstad.

Lyser ut brubygging

Nå vil Brønstad og folkene hans bruke tiden fremover til å gå gjennom og kontrollregne tilbudene. I august skrives etter planen kontrakt med en av entreprenørene. I samme tidsrom som Statens vegvesen skriver kontrakt på denne entreprisen, så lyses bruentreprisen ut: Bygging av Beitstadsundbrua.

- Nå går det slag i slag fremover. Vi er allerede godt i gang med å bygge anleggsveier til Beitstadsundet, hvor vi skal bygge ei 580 meter lang bru. Vi har ryddet terrenget for skog, har sprengt ut steinmasser som vi bruker som forbelastning og fylling til ny vei. I oktober starter anleggsarbeidet på bygging av vei mellom Strømnes og Sprova, sier Brønstad.

Deretter blir det kontinuerlig anleggsvirksomhet helt til prosjektet åpner for trafikk i slutten av 2019.

Brønstad opplyser at de opplever at kontakten med grunneiere og naboer til prosjektet er god. Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra veieier Nord-Trøndelag fylkeskommune.