Det manes til felles godsløft over riksgrensen. Det innebærer at bomstasjonene på grensen vil være i virksomhet etter at Svinesundbroen er nedbetalt.

- Lastebiltransport bør betale jernbaneutbygging

For å få mer gods over på jernbane, foreslår fylkesvaraordfører at veitrafikken skal finansiere jernbaneutbygging via bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Bomstasjoner på Svinesund må finansiere utbygging av jernbane, foreslår fylkesvaraordfører i Østfold, Siw Jacobsen (Ap). Hun mener lastebiltrafikken over grensen øker så mye at det er nødvendig å få bygd ut jernbanen raskt og vil ha et svensk-norsk spleiselag.

Det innebærer at bomstasjonene på grensen vil være i virksomhet etter at Svinesundbroen er nedbetalt, og at biltrafikken finansierer jernbanegodset.

- Det får ikke hjelpe, sier Jacobsen, som maner til et felles godsløft over riksgrensen.

Sprenges

Hun viser til at med dagens trafikkutvikling på E6 gjennom Østfold vil kapasiteten være sprengt innen 2025. Tungtrafikken over Svinesundgrensa økte med 5,5 prosent i fjor, og at det nå kommer to tunge kjøretøy i minuttet inn til Norge. Denne trenden må nå snus, mener Jacobsen.

- Norge og Sverige bør kunne enes om at en del av utbyggingskostnadene til jernbanen bør kunne finansieres av bompenger fra Svinesund, sier Jacobsen.

- Mens godsandelen på bane er oppe i 50-70 prosent til Bergen, Trondheim og Stavanger er den nå nede på én til to prosent over Svinesund, sier Jacobsen i et innlegg i Halden Arbeiderblad.

Dankes ut av trailere

- Trailere danker ut toget og skipet på import av varer til Norge. Det er verken heldig for miljøet eller for kapasiteten på veiene. Skal vi unngå å bygge ut E6 til seks eller åtte felt gjennom Østfold om få år, så må vi gjøre noe nå, sier Jacobsen.

70 prosent av all landbasert gods som kommer inn til Norge kommer inn til Østfold, 20 prosent over Ørje og 50 prosent over Svinesund. Men selv om det nå kommer inn mer gods enn noen sinne er andelen som kommer med tog synkende. Mens det kommer inn en to nye trailere i minuttet over Svinesund, så er antallet tog nede på tre i uka.

Egen handlingsplan

Jacobsen mener at forslaget til Nasjonal transportplan som legges frem rett før påske må ha en egen handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø.

- Handlingsplanen må inneholde konkrete tiltak som kan virke både på kort og på lang sikt. På sikt er den eneste løsningen å få på plass et dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo. Jeg tenker det bare er et spørsmål om tid før svenske myndigheter legger restriksjoner på tungtransport i transit, sier Jacobsen.

Dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo er på sikt det eneste tiltaket som virkelig kan monne for å endre situasjonen. Om få år vil E6 være full, så da vil det tvinge seg frem som en løsning. Men vi vet at jernbane tar lang tid både å planlegg å bygge, så derfor må planene begynnes å legges nå. I samarbeid med svenske transportmyndigheter må man etablere et felles prosjekt som ivaretar både bygging og finansiering. Dette fikk vi til når det gjaldt E6, så da bør vi får det til også når det gjelder tog.  

Skandale

Over 700.000 passerer Svinesundgrensa årlig.

- Det er nesten en skandale at det er så lite gods som kommer inn til Norge på jernbane, derfor går vi inn for å se på dette. Her ligger det et stort potensial, har tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset (H), uttalt i forbindelse med planene om et svensk-norsk jernbanesamarbeid.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS