E6 langs Langfjorden i Alta er ett av de ledige kontraktsområdene. Her er det snørydding etter ras.
E6 langs Langfjorden i Alta er ett av de ledige kontraktsområdene. Her er det snørydding etter ras.

Nå kan du by på denne brøytekontrakten

Deler opp brøytekontrakter slik at lokale entreprenører kan være med å konkurrere om dem.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å brøyte og drifte 616 kilometer veg i kommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik de neste fem årene.

Oppdragene

Totalt er det sju oppdrag som er lyst ut i Databasen for offentlige innkjøp (Doffin). Fem av oppdragene er brøytekontrakter, som fordeler seg på AltaLangfjordMasiKautokeinoog Loppa/Hasvik, og der fristen for å levere tilbud er 25. januar.

I tillegg er det en kontrakt for veivedlikehold i hele området og en kontrakt for kantslått og brøytestikker, der tilbudsfristen er 16. februar.

- Målsettingen vår er at vi skal ha en hensiktsmessig inndeling og at det skal være mulig også for lokale entreprenører å konkurrere om oppdragene, sier byggeleder Øyvind Bjørnå i Statens vegvesen.

Skiller driftskontrakter og brøytekontrakter

Dette er også årsaken til at Statens vegvesen velger å skille mellom rene brøytekontrakter og kontrakter for sommerdrift og vedlikehold av veinettet.

De nye kontraktene gjelder for perioden fra 1. september 2017 og fram til 2022, og fordeler seg på 338 kilometer riksvei, 245 kilometer fylkesvei og 31 kilometer gang- og sykkelvei. Tilbudene skal leveres til trafikkstasjonen i Alta.

I dag har Mesta brøytekontrakten for Alta samt kontrakt for grøntskjøtsel, mens Veidekke har samlekontrakt for drift og vedlikehold. NCC har brøyting i Langfjord og Kautokeino, i tillegg til kontrakten for brøytestikker. Roy Yngve Thomassen har brøytekontraktene for Loppa og Hasvik, mens Holten Transport har brøytekontrakten for Masi.