Feil i montering sammen med underdimensjonering ga brann i fire hybridbusser på Bekkestua i januar. Det slår Statens havarikommisjon for transport fast.
Feil i montering sammen med underdimensjonering ga brann i fire hybridbusser på Bekkestua i januar. Det slår Statens havarikommisjon for transport fast.

Feil på forvarming ga brann

BRANN: Et anlegg som ikke var dimensjonert for belastningen, sammen med feilmontering var årsaken til brannen der fire hybridbusser brant opp ved Bekkestua i januar. Det slår Statens havarikommisjon for transport (SHT) fast i en fersk rapport.

Publisert Sist oppdatert

Hybridbussene fra Volvo sto tilkoblet 230 volts strømforsyning da det begynte å brenne midt på natten. Undersøkelsene har vist at brannen startet i det elektriske anlegget i bussene.

Strømforsyningen hadde som oppgave å drive en lader, oppvarming av kupe sammen med forvarming av kjølevannet på bussene. De ladet ikke batteriet i hybridbussen.

Det var ikke lagt frem samsvarserklæring for dette utstyret da bussene fra Volvo ble registrert. Selv om dette kreves. Bilforskriften dekker likevel ikke 230 volts anlegg i kjøretøy.

Dette har Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) sett på som pluggbare systemer uten behov for spesielt tilsyn eller oppfølging. Saken er at det er Statens vegvesen som har ansvaret for bilforskriften, mens det er DSB som har ansvaret for 230 volts installasjoner. Dermed er det ingen som har ansvaret for kontroll og oppføling av slike anlegg.

Samtidig mener SHT at Volvo Bus må forbedre sine rutiner på montering av utstyr som er underlagt el-forskriften. Det må dokumenteres at sikkerhetskravene oppfylles.

Statens havarikommisjon for transport tilråder at Statens vegvesen og DSB forbedrer og samordner godkjenningen av ekstern strømforsyning i kjøretøy.