Ole Gjermundshaug er konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen der Gjermundshaug Anlegg er et hovedselskap. Dette selskapet kom best ut etter en anbudsrunde på veivedlikehold i Hedmark.
Ole Gjermundshaug er konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen der Gjermundshaug Anlegg er et hovedselskap. Dette selskapet kom best ut etter en anbudsrunde på veivedlikehold i Hedmark.

Vegvesenet regner med klage på tildeling

Fire kom med tilbud. Nest dyreste ble innstilt til å få oppdraget av Statens vegvesen som nå er forberedt på å ta imot klage fra de med lavere tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Gjermunsdshaug Anlegg er innstilt til kontrakt på veivedlikehold nord i Hedmark etter at Statens vegvesen utlyste en anbudsrunde på jobben.

Det kom fire tilbud. I tillegg til Gjermundshaug Anlegg, leverte HR Entreprenør AS, Åge Haverstad AS og Veidekke Industri AS tilbud.

To av selskapene hadde lavere pris enn Gjermundshaug, men etter en gjennomgang av tilbudene kom likevel Gjermundshaug med sitt tilbud på 63 mill. kroner best ut.

- Dette har en logisk forklaring som jeg ikke kan gå nærmere inn på av hensyn til tilbud som er gitt av den enkelte entreprenør, sier byggeleder i Statens Vegvesen,Ola Alme, til Arbeidets Rett (krever abonnement).

Alme opplyser at han er forberedt på klager.

Kontrakten har en varighet på ett år med opsjon på ett år til. Den maksimale verdien for begge årene er satt til 160 mill. kroner.

I anbudskonkurransen har entreprenørene regnet på et fiktivt prosjekt. Hvilke konkrete utbedringer som skal gjøres på veinettet er foreløpig ikke offentlig, men kontrakten omfatter veiarbeid i Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal og Trysil.