Det skal bygges ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Arnkvern, merket med rødt.
Det skal bygges ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Arnkvern, merket med rødt.

Sju vil bygge E6 Kolomoen-Arnkvern

Av disse sju skal tre til fem få komme med tilbud. Se listen over selskapene.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er fornøyd med at sju selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Kolomoen-Arnkvern. Nye Veier har som samfunnsoppdrag å bygge gode veier raskt og smart. Vi skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Det er bakgrunnen for at denne strekningen er prioritert, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen i Nye Veier AS.

Det er en stor entreprise i antall kilometer og omfang som inkluderer bygging gjennom Åkersvika. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og den går igjennom et nasjonalt naturreservat.

Det er også en del kryssende veier, store kryss og firefelts vei inn mot Hamar i denne entreprisen.

- Videre fremdrift er gjennomgang og rangering av de firmaene som er på lista vår før vi prekvalifiserer 3-5 firmaer som skal konkurrere om denne spennende entreprisen, sier Moshagen.

Disse 7 selskapene har meldt sin interesse:

  1. AF Gruppen Norge AS
  2. Astaldi Polska
  3. Hæhre Entreprenør AS
  4. Isolux Corsan Group
  5. Itinera SPA
  6. NCC Norge AS
  7. Roadbridge Norway AS / Aibel AS