Hanne Loiuse Moe i Statens vegvesen og Eskil Austad i Austad Maskinstasjon AS signerte kontrakten om bygging av to kilometer ny fylkesvei 715.
Hanne Loiuse Moe i Statens vegvesen og Eskil Austad i Austad Maskinstasjon AS signerte kontrakten om bygging av to kilometer ny fylkesvei 715.

Austad bygger to km ny fylkesvei

Mandag 26. september signerte Statens vegvesen og Austad kontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenøren Austad Maskinstasjon AS er tildelt jobben med å bygge to kilometer ny vei langs Nordsetervatnet på fylkesvei 715 i Rissa kommune. Kontraktsummen er på 42,4 millioner kroner.

- Vi starter med anleggsarbeidet i oktober. Tilrigging og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengningsarbeid blir det første som skjer, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen på nettsidene.

Svingutretting

- Vi vil ha behov for å stenge veien i perioder. Hvordan stengeregimet blir og hvordan vi skal informere om dette, vil vi komme tilbake til når vi har avklart framdriften i anleggsarbeidet med entreprenøren, sier Tømmervik.

Den nye veien skal bygges med to kjørefelt (7,5 meter totalbredde) og følger i stor grad samme trase som tidligere, men med utretting av svinger og masseutskifting.

Ferdig 2017

Dagens vei er tidvis smal og svingete. Utbedring av veien skal bidra til bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Prosjektet skal være ferdig høsten 2017.

Statens vegvesen bygger Fosenvegene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.