Glidestøpeutleggeren Wirtgen SP 1600 i arbeid. På grunn av sterk dagvarme, ble støpingen utført fra syv om kvelden til seks om morgen.
Glidestøpeutleggeren Wirtgen SP 1600 i arbeid. På grunn av sterk dagvarme, ble støpingen utført fra syv om kvelden til seks om morgen.

Rullebane med 135.000 kubikkmeter betong

Mongolia er verdens nest største land uten kystlinje. Derfor spiller flyet en viktige rolle i dette steppelandet. To store Wirtgen-maskiner har lagt en ny 3,6 km lang rullebane i betong på The New Ulaanbataar International Airport (Nubia), landets hovedflyplass.

Publisert Sist oppdatert

135.000 kubikkmeter betong for ca. USD 20 millioner, er gått med på jobben, skriver Wirtgen i en pressemelding.

Wirtgen-kjempen på Nubia-jobben var glidestøpeutleggeren SP 1600 som alt etter hva slags utstyr den er rigget med, veier fra 58-140 tonn. Utleggeren kan legge bredder opptil 16 meter.

På Nubias 45 meter brede rullebane, er dekket lagt i 11,25 meter brede seksjoner med tykkelse på 38 cm. Det første laget er 27 cm tykt etterfulgt av et 11 cm tykt lag.

48 vibratorer har sørget for jevn kompaktering av betongmassene. SP 1600 kan også utstyres slik at den kan legge to forskjellige tykkelser i en operasjon.

Den mindre utleggeren SP 500 (14-42 tonn, avhengig av utstyr) med maks. leggebredde på 6 m, er benyttet til betonglegging av taxebaner og oppstillingsplasser.

Valget av betong og tykkelse skal tåle landets ekstreme værforhold, samt at rullebanen skal kunne ta imot de største flymaskinene fra Boeing og Airbus.