Signerte støykontrakt: F.v. kontrollingeniør i Statens vegvesen, Morten H Graulund, daglig leder i RK Montasje AS, Dag Wilberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ingunn Foss og byggeleder i Statens vegvesen Magnar Hartz.
Signerte støykontrakt: F.v. kontrollingeniør i Statens vegvesen, Morten H Graulund, daglig leder i RK Montasje AS, Dag Wilberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ingunn Foss og byggeleder i Statens vegvesen Magnar Hartz.

Signerte støykontrakt for Kongsberg

Tirsdag 31. mai signerte Statens vegvesen støykontrakt for 97 boliger i Kongsberg med Sandefjordfirmaet RK Montasje AS.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å støyisolere boligene langs ruten til den nye europaveien gjennom byen, E134 Damåsen-Saggrenda, starter rett etter sommerferien 2016. Det er beregnet å være ferdig om vel halvannet år. Det vil si rundt årsskiftet 2017/18.

97 boliger

Boligene dette gjelder ligger i områdene langs Gomsrudveien og tilstøtende boliggater fra Myntbrua og sørover mot Bølgen bru. Innerst i Sellikdalen skal også et betydelig antall hus støyisoleres. Den siste gruppen boliger som får støytiltak i denne kontrakten ligger i og rundt Trollerudmoen.

Støyisolering av de resterende 15-25 boligene på den siste delstreknngen Trollerudmoen-Saggrenda blir lyst ut senere.

Viktig miljøtiltak

Den nye avdelingsdirektøren for Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region sør, Ingunn Foss, signerte kontrakten sammen med daglig leder i RK Montasje, Dag Wilberg.

- Dette er en veldig viktig kontrakt for å redusere miljøulempene den nye E134 medfører for deler av Kongsbergsamfunnet, sier prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda i Statens vegvesen Tom Hedalen.