Norsenga bru vil ha to kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt.
Norsenga bru vil ha to kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt.

Leverer limtrebru til 40 millioner

Moelven Limtre AS har skrevet kontrakt med entreprenørselskapet Peab om levering av Norsenga bru i Kongsvinger. Kontraktssummen er på nærmere 40 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektingeniør Harald Bjerke i Moelven Limtre forteller at nye Norsenga bru går over jernbanen ved Norsenga tømmerterminal ikke langt fra Kongsvinger sentrum. 

- Gamle Norsenga bru hadde en restriksjon på maks 50 tonn totallast. Denne vil nå økes opp til 60 tonn med vår leveranse. Nye krav til fri høyde over jernbanen har ført til at veibanen må heves for å tilpasses høyden på nye Norsenga Bru. Den nye brua er en fagverksbru i limtre med tredekke, sier Bjerke. 

94,5 meter

Bjerke opplyser at den nye brua totalt er 94,5 meter lang, fordelt på tre spenn fundamentert på spissbærende pæler i betong. 

- Brua skal ha to kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt. Den består av 710 kubikk med limtre i dekkekonstruksjonen og fagverket. 140 tonn med stål derav mye syrefast stål inngår også i leveransen. Montering over jernbanen er særlig utfordrende siden togtrafikken for det meste skal gå normalt. Dette er også et utfordrende prosjekt produksjonsmessig og montasjemessig siden brua krysser jernbanen i 45 grader, sier Bjerke.

Sweco prosjekterer 

Sweco Norge AS avdeling på Lillehammer, som har hatt ansvaret for prosjekteringen og dimensjoneringen av Norsenga bru, kan bekrefte at det har vært ei krevende bru med utfordrende geometri. 

- Brua skal krysse over Solørbanen og Grensebanen. På grunn av de nye kravene til frihøyde over spor, var det viktig å finne en bruløsning som bygger minst mulig i høyde, noe man klarer på en god måte med et tredekke. På den måten kan man holde behov for ekstra fyllinger på hver side av brua på et minimum. Brua har også estetiske kvaliteter og vil passe godt inn i samme miljø som tømmerterminalen på nordsiden av brua, sier sivilingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco Norge.

Stor ordre

Norsenga bru er en av Moelven Limtres største bruordre noen gang. 

- Moelven Limtre omsatte for for 267 millioner kroner i 2015. Dette prosjektet er et stort enkeltprosjekt for oss og gir god sysselsetting vinterstid da det normalt er stillere. Så må vi også få skyte inn at vi har vunnet prosjektet i en internasjonal konkurranse. Dette viser at vi er meget konkurransedyktige på bruprosjekter, sier Bjerke.

Brua skal ferdigstilles høsten 2016, og anlegget skal åpnes 16. oktober 2017. Hovedentreprenør er Peab Anlegg AS og byggherre Statens Vegvesen Øst.