Da Google-bilen kjørte forbi Breivikeidet bru sommeren 2010 var det tydelige setningsskader på den nye brukonstruksjonen.

Vegvesenet river fiasko-bru

Den nye brua kollapset, og trafikken går fortsatt på den 50 år gamle konstruksjonen ved siden av.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Neste uke starter rivingen av Breivikeidet bru, opplyser Statens vegvesen. Brua på riksvei 91 i Troms ble påbegynt i 2009 og skulle erstatte en 50 år gammel bru.

Våren 2010 ble det registrert store setninger i bruområdet, spesielt under et av landkarene. Arbeidet med bygging av brua ble da stoppet.

Brua skulle egentlig rives i høst, men arbeidene ble utsatt på grunn av for lite frost. Det meste av arbeidet med riving må gjøres på frossen mark på grunn av problemer med bæreevnen i terrenget.

Landkarene av betong skal knuses og fjernes, men en betongplate skal ligge igjen for å opprettholde stabiliteten i grunnen. Det blir fylt masser over denne.

På grunn av setninger kan det være spenninger i bjelker og avstivningskryss. Brua vil derfor bli dratt over på sørsiden og demontert på land.

Etter brufiaskoen har Troms fylkeskommune besluttet at dagens vei må leges om til en mer fremtidsrettet vei. Reguleringsplan for ny veitrasé vi bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren.

Powered by Labrador CMS