Bilde tatt etter brannen i Skatestraumtunnelen.
Bilde tatt etter brannen i Skatestraumtunnelen.

Største brannen i norsk veitunnel

Tunnelbrannen i Skatestraumtunnelen på fylkesvei 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane var første norske brannen på RWS-nivå, som er de mest ekstreme brannene.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall viser at det vil koste 62,5 millioner kroner å rehabilitere tunnelen, som er ventet å åpne før jul.

Temperaturen har trulig vært oppe i 1300-1400 grader. I området rundt tankvogna har det smeltet betong, noko som viser at temperaturen lokalt må ha vært svært høy.

- Selv om dette er den største registrerte brannen landet har hatt i en veitunnel, var skadeutviklingen på sprøytebetongen mindre enn ventet. Likevel ble totalskadene svært store. En omfattande og kostbar rehabilitering måtte til i etterkant. Grunnen til dette er troleg manglende brannseksjonering for å unngå spredning av brannen bak betongen.

Det forklarer avdelingsdirektør Claus K. Larsen i Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet.

RWS er en brannkurve som er definert av nederlandske Rijkswaterstaat i forbindelse med brannsikring av senketunneler i Nederland. Denne estimerer tid- og temperaturkurva som gjelder ved store branner, som når en tankbil betynner å brenne i en tunnel.

- Skatestraumtunnelen var ikke brannbeskyttet i henhold til RWS-kravene før brannen, slik krava er for bergtunneler. Likevel er dette en RWS-brann fordi en tankvogn brant. Men denne brannen har troleg ikke fulgt den estimerte temperaturkurven. Selv om temperaturen raskt gikk opp, varte ikke dette over tid. Det ser vi på biledene fra skadestedet, sier Larsen.

Skatestraumtunnelen fikk omfattende skader og ble stengt i lang tid. Å rehabilitere tunnelen fikk en prislapp på 62,5 millioner kroner, ifølge Vegdirektoratet. Det er ventet at tunnelen åpnes for trafikk før jul.

- Ikke overraskende ble det store skader i tunnelen, da den ikke var dimensjonert for denne type brann med bare seks centimeter sprøytebetong. Resultatet ble at PS-skummet som var bak betongen smeltet og også begynte å brenne. Dermed ble vann- og frostsikringen i tunnelen ødelagt. En intakt vann- og frostsikring er viktig for bilistenes sikkerhet, da det hindrer vann i å renne inn på veibanen. Det hindrer også at istapper vokser og faller ned i tunnelen. Etter rehabiliteringa har tunnelen nå fått åtte centimeter med sprøytebetong med PP-fiber (polypropylenfiber) og oppfyller dermed nye krav til tunnelsikring. Dette vil også redusere risikoen for at PS-skummet som ligger bak kan ta fyr ved en senere brann, sier Larsen.

Ved RWS-brannar er det store sjanser for at menneskeliv kan gå tapt, på grunn av den kraftige  gass- og temperaturutviklingen.

- Det er liten sjanse for å overleve hvis du er oppstrøms i forhold til brannen. De som er der røyken blåses og varmen går er i fare. Det blir som en skorsteineffekt. De som er nedstrøms i forhold til brannen har et bedre utgangspunkt og kan komme seg unna.