Svakere fra NCC

- Finansielt er tredje kvartal skuffende, sier administrerende direktør i NCC Construction, Håkon Tjomsland.

Publisert Sist oppdatert

NCC i Norge leverer totalt sett et lavere resultat i tredje kvartal i år med 92 millioner kroner sammenlignet med fjoråret da tredje kvartal endte med et resultat på 113 millioner kroner.

Øvrige nøkkeltall har en positiv utvikling i tredje kvartal. Omsetningen ender på 2772 millioner kroner mot 2159 i 2014 og ordreinngangen ble 1867 millioner kroner mot 1067 samme kvartal i fjor. Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 8034 millioner kroner mot 6728.

NCC Construction Norway styrker ordrereserven til 6093 millioner kroner (5211 millioner i 2015), etter økt ordreinngang i kvartalet. Omsetningen er noe ned til 1365 millioner kroner mot 1492 i fjor. 

Driftsresultatet (EBIT) ender på -97 millioner kroner, mot et positivt resultat på 68 millioner i fjor. Årsaken er i hovedsak negativ effekt av et antall prosjektjusteringer og kostnader knyttet til omstrukturering av byggvirksomheten. Driftsresultatet for årets tre første kvartal ble -61 millioner (94).

- Finansielt er tredje kvartal skuffende. Vi har de seneste årene arbeidet med å styrke lønnsomheten innen vår byggvirksomhet, gjennom organisatoriske endringer og fokuserte forbedringstiltak. Disse har gitt positiv effekt i pågående portefølje, men dessverre har vi avsluttede prosjekter, som startet før 2013, som har gitt negativ effekt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction AS.

Administrerende direktør i NCC Construction, Håkon Tjomsland.
Administrerende direktør i NCC Construction, Håkon Tjomsland.

I tredje kvartal har NCC Construction Norway inngått kontrakt om blant annet bygging av skole etter passivhusstandard for Troms fylkeskommune, Røykenbadet og muffestasjoner for Statnett SF, i samarbeid med datterselskapet Sjøentreprenøren.

I tredje kvartal har NCC Roads hatt høy produksjon av asfalt og steinmaterialer. Innen veiservice er det gjennomført gode og rutinemessige forberedelser til ny vintersesong.