Harald Snippen fra Structor Lillehammer AS (t.v.) og Ole Kristian Haug fra Statens vegvesen undertegnet fredag 9. oktober en rådgiverkontrakt for riksvei 4 Roa-Gran grense.
Harald Snippen fra Structor Lillehammer AS (t.v.) og Ole Kristian Haug fra Statens vegvesen undertegnet fredag 9. oktober en rådgiverkontrakt for riksvei 4 Roa-Gran grense.

Signerte riksvei 4-kontrakt

Fredag 9. oktober undertegnet Statens vegvesen en avtale med konsulentselskapet Structor Lillehammer AS om bistand på riksvei 4.

Publisert Sist oppdatert

Structor skal starte opp sitt arbeid i forbindelse med bygging av riksvei 4 mellom Roa og Gran grense omgående.

Structor Lillehammer skal bistå Statens vegvesen med:

  • Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag av totalentreprise for riksvei 4 mellom Roa og Gran grense.
  • Utarbeidelse av teknisk detaljplan for lokale støytiltak. Det innebærer å detaljere hvilke type tiltak som skal gjøres på de eiendommene der det i reguleringsplanen er definert at det er nødvendig med støytiltak. Denne planen skal være ferdig høsten 2016.
  • Utarbeidelse av reguleringsplaner med tekniske detaljplaner for tiltak på sideveier. Denne planen skal legges ut på offentlig ettersyn høsten 2016.

I kontrakten inngår det en opsjon på oppfølging i byggetiden.

Følgende tre firmaer leverte tilbud på oppdraget:

  • Structor Lillehammer AS
  • Multiconsult ASA
  • Verkis hf.