Bompenger også på gamle E136

Når Tresfjordbrua åpner i oktober, blir det innført bompenger også på gamleveien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tresfjordbrua i På E136 i Møre og Romsdal åpnes 24. oktober, og selvsagt blir det bompenger om du skal passere den. Statens vegvesen har nå offentliggjort hva en passering vil koste.

Lette kjøretøy under 3,5 tonn må ut med 90 kroner mens tyngre kjøretøy må betale 270 kroner for én passering.

Da kunne det kanskje friste å kjøre gamleveien rundt Tresfjorden for å spare noen kroner, men Statens vegvesen har laget en bompengefelle for å unngå gjennomfartstrafikk på gamleveien.

I hver ende av den gamle veien, ved Skorgen og Skjeggstad, står det nemlig også bomstasjoner. De koster passeringene 45 og 135 kroner for lette og tunge kjøretøy henholdsvis, slik at totalsummen blir det samme som å kjøre snarveien over den nye brua.

For å spare lokaltrafikken for ekstrakostnader ved de to bomstasjonene ved Skorgen og Skjeggstad, blir man bare belastet bompenger dersom man passerer begge bommene i løpet av én time. Dermed vil lokaltrafikk kunne passere disse to bomstasjonene gratis, vel og merke dersom de har Autopas-brikke, og bare passerer én av bommene innenfor den samme timen.

Det kan være fristende å kjøre rundt Tresfjorden for å spare noen kroner, men også her kommer det bompenger for gjennomfartstrafikken.

Alle trafikanter med gyldig AutoPass-brikke får 10 prosent rabatt. Med tilleggsavtale i det lokale bompengeselskapet Eksportvegen AS kan trafikantene få 30, 40 og 50 prosent rabatt ved forskuddsbetaling.

Les mer om rabattreglene her.

Powered by Labrador CMS