MAN høyt opp på bærekraftindeks

Også i 2015 har MAN fått høyt score på bærekraftindeksene Dow Jones Sustainability World og Europe Indeks. Det er ratingbyrået for bærekraft, RobecoSAM, som har foretatt vurderingen.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet fikk totalt 5 flere poeng enn i fjor og oppnådde en total score på 85 av 100 mulige poeng. Dessuten er MAN fortsatt det eneste tyske firmaet representert i sektoren for maskiner og elektrisk utstyr, ifølge en melding fra selskapet.

Over 100 selskaper innen mekanisk tilvirkning i hele verden ble bedømt ut fra hva de har oppnådd i økonomisk, økologisk og sosial bæredyktighet. DJSI er regnet som den viktigste indikatoren for finansielle investorer når det gjelder utviklingen i de selskaper som drives på mest bæredyktig måte.

MAN forbedret seg i alle de tre hovedkategoriene økonomi (+4 poeng), miljø (+5 poeng) og sosiale faktorer (+8 poeng). Innenfor enkelte del-kategorier var forbedringen betydelig høyere.