Fra venstre: Byggeleder Ole A. Prestegård, prosjektleder Tom Hedalen, Daglig leder Tveito maskin AS Hallgeir Lie og anleggsleder Tveito maskin AS Erlend Solheim.
Fra venstre: Byggeleder Ole A. Prestegård, prosjektleder Tom Hedalen, Daglig leder Tveito maskin AS Hallgeir Lie og anleggsleder Tveito maskin AS Erlend Solheim.

Tveito Maskin fikk E134-kontrakt

Var lavest av hele ni entreprenører.

Publisert Sist oppdatert

Tveito Maskin AS hadde det laveste tilbudet på tverrvegen på Trollerudmoen, og er nå tildelt kontrakten av Statens vegvesen. Det er den andre utlyste entreprisen i forbindelse med ny E134 Damåsen – Saggrenda.

Tverrvegen på Trollerudmoen skal knytte sammen gammel og ny E134. Utbyggingen omfatter blant annet en gang- og sykkelundergang og omtrent 2 km overvannsledning. Kontrakten er på i underkant av 34 millioner kroner, og i alt ni entreprenører leverte inn tilbud.

Med tilbudet på 33,9 millioner kroner var Tveito Maskin drøyt 600.000 kroner lavere enn det nest laveste tilbudet.

Se alle tilbudene her.

- Selv om dette er en liten kontrakt i dette store prosjektet, er den veldig viktig. Bygging av denne tverrvegen tidlig i prosjektperioden gir skolebarna i området og andre gående og syklende på strekningen en trygg undergang i anleggsperioden, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Prosjektleder og daglig leder Hallgeir Lie i Tveito Maskin AS er ivrig etter å sette i gang arbeidet.

- Vi trives godt med Statens vegvesen som oppdragsgiver, og gleder oss til å jobbe med denne kontrakten som er den største i selskapets over 60 år lange historie, sier Lie.

Arbeidet på Trollerudmoen starter etter planen starten av oktober og skal tas i bruk tidlig sommeren 2016.

Fakta om prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda:

Lengde:                       13,2 km, hvorav ca. 4,5 km i tunnel

Fartsgrense:                90/80/60 km/t

Bredde:                       6,5meter til 20 meter

Totalkostnad:             4,2 milliarder kr (2015 kr)

Finansiering:               Bompengefinansiert med statlige midler

Oppstart bygging:      Sommeren 2015

Planlagt åpning:         Høsten 2019