Produksjonen av TBM-ene som skal drive Follobanen er i gang. Dette bildet er imidlertid av TBM-ene Annabell og Joyce som er brukt på et prosjekt i Australia.
Produksjonen av TBM-ene som skal drive Follobanen er i gang. Dette bildet er imidlertid av TBM-ene Annabell og Joyce som er brukt på et prosjekt i Australia.

Norske Cowi fikk Follobane-kontrakt

Cowi er med på det spansk-italienske laget som skal bygge Nordens lengte jernbanetunnel.

Publisert Sist oppdatert

Den spansk-italienske Joint Venture-gruppen Acciona/Ghella (AGJV) vant tidligere i år totalentreprisen på bygging av Follotunnelen. Dette er den største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge til en verdi av 8,7 milliarder kroner.

Nå er det klart at Acciona Ingenieria, som er ansvarlig for design, har inngått samarbeid med Cowi om detaljprosjektering på deler av de jernbanetekniske fagene i Follotunnelen.

- Cowi blir AGJVs første og eneste norske samarbeidspartner innen samferdselsrådgivning og -prosjektering. Det er moro å anerkjennes for vår erfaring med komplekse prosjekter. Dette beviser igjen at vi kan konkurrere og samarbeide med de beste i verden, sier divisjonsdirektør for Samferdsel i Cowi, Lars Erik Hauer

Follobanens tunnel er del av Norges største samferdselsprosjekt og Nordens lengste jernbanetunnel på omtrent 20 km.

Divisjonsdirektør for Samferdsel i Cowi, Lars Erik Hauer er fornøyd med å bli valgt som partner på bygging av Follotunnelen.
Divisjonsdirektør for Samferdsel i Cowi, Lars Erik Hauer er fornøyd med å bli valgt som partner på bygging av Follotunnelen.

Oppdraget omfatter hele prosjekteringsfasen frem mot sommeren 2017.

- Størrelsen og dimensjonene på dette prosjektet er helt unikt og prosjektet byr på svært spennende faglige utfordringer, sier leder for Bane-enheten, Geir Vidar Bratli.

Les også: Nå bygges TBM-ene til Follobanen

Dette er Accionas og Ghellas første prosjekt i Norge. TBM-kontrakten for tunnel omfatter, i tillegg til driving med fire tunnelboremaskiner, blant annet konvensjonell sprengning av haller for montering av tunnelboremaskinene og av tverrforbindelsene mellom de to adskilte tunnelløpene. Totalentreprisen omfatter også jernbanetekniske installasjoner i tunnelen, som Cowi nå har fått ansvaret for deler av.

Cowi har fått ansvaret for detaljprosjektering av:

1. OCL (Kontaktledningsanlegg)
2. TPS (Banestrømforsyning med AT-anlegg)
3. SCADA (Fjernstyring av alle anlegg, med unntak av signalanlegg)
4. Earthing (Jordingsanlegg)
5. Noise/ Vibration (Støy- og vibrasjonstiltak for fastspor)
6. Project Management (Prosjektledelse og prosjekteringsledelse av Cowis fag)

I 2011 vant CowiIs Baneenhet detaljplan for jernbaneteknikk i Follobanens tunnel. Dette dannet blant annet grunnlaget for Jernbaneverkets forespørsel til totalentreprisen som AGJV vant i vinter.

 

Fire Tunnelboremaskiner skal drive mesteparten av Follotunnelen. Alle fire skal starte fra Åsland - to skal drive tunnelløp mot Oslo og to mot Ski.
Fire Tunnelboremaskiner skal drive mesteparten av Follotunnelen. Alle fire skal starte fra Åsland - to skal drive tunnelløp mot Oslo og to mot Ski.