En fornøyd (ikke navngitt) Peab-gjeng ved Rombak stasjon.
En fornøyd (ikke navngitt) Peab-gjeng ved Rombak stasjon.

Tidenes heftigste sommerjobb for Peab

I løpet av 13 uker i sommer er det bygget mer enn tre kilometer ny jernbane ved Rombak stasjon på Ofotbanen.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 26. august ble nye kryssingsspor satt i drift, ett år før planlagt tid. Byggherren er svært fornøyd med den jobben Peab har gjort som entreprenør på prosjektet.

– Peab har gjort en kjempejobb! Det har vært utmerket innsats og gjennomføring fra både Peab, deres underentreprenører og våre prosjektmedarbeidere. Det har gjort at vi greide å fullføre prosjektet på så kort tid, sier Jernbaneverkets prosjektleder Trond L. Hermansen.

- Fantastisk godt samarbeid

Rombak stasjon og kryssingsspor er forlenget for å utvide kapasiteten på jernbanen mellom Narvik og riksgrensen. Det er bygget trespors stasjon med effektiv kryssingssporslengde på 1067 meter. Det er bygget nytt signalanlegg inkludert kabelanlegg, ny kraftforsyning på 50 Hz og nytt KL-anlegg. Det er også etablert undergang for turgåere og driftsvei langs hele spor-traséen.

– Prosjektmedarbeidere fra Peab, våre underentreprenører og Jernbaneverket har hele veien dratt i samme retning og stilt opp for hverandre for å lykkes med prosjektet. Samarbeidet med Jernbaneverkets prosjektledelse har også vært fantastisk godt. Jeg er utrolig stolt av alle som har bidratt, sier Johan Hansson, avdelingsleder i Peab Anlegg i en pressemelding.

Offisiell åpning i september

Peab Anlegg har hatt med underentreprenørene Nettpartner, Leonhard Weiss, Vestfold fjellboring, Nordnes og en rekke andre entreprenører på prosjektet. Det nye kryssingssporet ble satt i drift 26. august kl. 03.00, og nå gjenstår kun små etterarbeider og justeringer.

Den offisielle åpningen av Rombak kryssingsspor er planlagt til siste halvdel av september.

Powered by Labrador CMS