NCC fikk Statnett-kontrakt

NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur i Vestby og Filtvet.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten med Statnett har en verdi på rundt 151 millioner kroner, opplyser NCC i en pressemelding.

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett.

Ved tildeling av kontrakten har pris og NCC Constructions presenterte gjennomføringsplan vært viktigst for tildelingen.

- I dialog med Statnett SF har vi sammen med vårt datterselskap utarbeidet og foreslått solide løsninger byggherren har fått tillit til, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway.

I tillegg til å bygge muffestasjonene skal NCC også rive eksisterende anlegg, etablere, nye adkomstveier, utføre grunn- og betongarbeider over og under vann samt prefabrikkere og montere store kulverter. En viktig del av arbeidet omfatter også avsluttende tilbakeføring og arrondering av områdene som blir berørt i byggeperioden. 

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Byggestart er oktober 2015 og prosjektet avsluttes i november 2017.