Med et spenn på i overkant av 1600 meter vil brua bli verdens fjerde lengste hengebru.
Med et spenn på i overkant av 1600 meter vil brua bli verdens fjerde lengste hengebru.

Forbereder verdens fjerde lengste

Statens vegvesen er godt i gang med forberedelsene til bygging av verdens fjerde lengste hengebru.

Publisert Sist oppdatert

Brua som planlegges over Julsundet vest for Molde kan sammen med den ca. 15,5 km lange undersjøiske toløpstunnelen gi fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Reguleringsplan skal være ferdig i løpet av 2016.

Hovedspennet på brua er planlagt med en lengde mellom 1600-1625 m. Den totale lengden på brua blir ca. 1960m. Brua planlegges med fire kjørefelt og eget «felt» for myke trafikanter.

Fjerde lengst i verden

Hovedspennet blir trolig dermed verdens fjerde lengste, rett bak spennet på Storebæltbrua i Danmark som har et spenn på 1624 meter. (Se verdens lengste hengebruer i faktaboksen)

Verdens lengste hengebruer

1. Akashi Kaikyō-broen (Japan), 1991 m
2. Xihoumen-broen(Kina), 1650 m
3. Storebæltbrua (Danmark), 1624 m
4. Yi Sun-sin-broen(Sør-Korea), 1545 m
5. Runyang-broen(Kina), 1490 m
6. Nanjing Yangtze-broen (Kina), 1418 m
7. Humber Bridge (England), 1410 m
8. Jiangyin Yangtze-groen (Kina), 1385 m
9. Hardangerbrua (Norge), 1380 m
10. Tsing Ma-broen (Hong Kong), 1377 m

(Kilde: Wikipedia)

Brua over Julsundet planlegges med samme type kassetverrsnitt som Storebæltbrua.

Etter dialog med Kystverket har Statens vegvesen kommet fram til en seilingsløp på 65 meter. Seilingsløpet tar utgangspunktet i høyeste astronomiske tidevann (HAT), som vil si at det er 65 meter fra absolutt høyeste mulige tidevann til brua.

Vind

Det er også gjennomført vindmålinger for å samle data fram til byggestart. 45 m høye master er plassert både på Nautneset og Julbøen med vindmålerutstyr som automatisk overfører data.

- Vindstyrken vi måler forteller oss hvordan vi må dimensjonere hengebrua. Resultatene så langt er positive og viser at den målte vindstyrken er moderat, selv om det er målt ganske kraftige kastevinder, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen, til vegvesen.no

- For å verifisere at berget tåler kreftene fra brua er det tatt ut kjerneprøver dypt nede i fjellet der vi planlegger å plassere brutårn og kabelforankringen til hengebrukabler, sier Johnsen.

Byggestart i 2018

Nå gjenstår det å kjernebore for forankringen på Nautneset. Siden det er utfordrende å komme til på Nautneset er det nødvendig med helikopter for å frakte utstyret på plass. Det er planlagt å fortsette kjerneboringen på Nautneset tidlig i høst.

Brua er en del av prosjektet E39 Romsdalsfjorden. Foreløpig er det planlagt byggestart i 2018 med ferdigstillelse i 2023.