Lekang med oppkjøp i England

Lekang Maskin satser bredere internasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

Lekang Gruppen har nylig kjøpt Filtration Ltd i England. Firmaet er godt etablert med 15 medarbeidere, og har i stor grad de samme leverandører og kundegrupper som gruppen for øvrig.

Med oppkjøpet har vi utvidet geografisk til å dekke hele Storbritannia i tillegg til Norden. Filtration Ltd ser stor gevinst i å ta i bruk Lekang filtersystem, et komplett e-handelssystem som hjelper både kunder og medarbeidere til å finne riktig filter og håndtere innkjøp/logistikk. 

Lekang Gruppen har frem til 2015 bestått av av Lekang Maskin AS i Norge, Filterteknik Sverige AB og Filterteknik A/S i Danmark. Gruppen eies av det børsnoterte selskapet Indutrade AB. 74 medarbeidere jobber til daglig med å forsyne det nordiske markedet med filter og filtersystemer. I 2014 hadde Lekang Gruppen en omsetning på 220 mill norske kroner.