NyeVeier AS skal lokaliseres i Sørlandets hovedstad Kristiansand.
NyeVeier AS skal lokaliseres i Sørlandets hovedstad Kristiansand.

Her skal Nye Veier AS ligge

Samferdselsdepartementet har bestemt seg for hvor det nye veiselskapet skal ligge.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruktur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. Et av grepene er etableringen av Nye Veier AS. Det er nå besluttet at selskapets hovedkontor lokaliseres i Kristiansandregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har etablert det nye veiselskapet for å øke effektiviteten og utbyggingstakten av veier i Norge. Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016, og har opprettet et interimselskap med oppgave å forberede etablering av selskapet.

Nå er det altså bestemt at hovedkontoret til det nye selskapet skal ligge i Kristiansandsområdet. Det blir opp til selskapets styre å gjennomføre valg av konkret sted, anskaffelse av lokaler og ansettelse av medarbeidere.

Selskapets oppstartportefølje skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av uutbygde prosjekter på disse strekningene:

  • E39 Lyngdal - Ålgård i Vest-Agder og Rogaland
  • E18/E39 Kristiansand - Søgne - Lyngdal i Vest-Agder
  • E18 Langangen - Grimstad i Telemark og Aust-Agder
  • E6 Kolomoen - Moelv i Hedmark
  • E6 Moelv - Lillehammer - Ensby i Hedmark og Oppland
  • E6 Ulsberg - Melhus i Sør-Trøndelag
  • E6 Ranheim - Åsen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Powered by Labrador CMS