Alle
Alle

Grovboring fra lekter

Statens vegvesen bygger ny og større ferjekai på Stranda, og siden grunnforholdene er utfordrende har entreprenøren boret med grove stålrørspeler (dimensjon ø813x16mm).

Publisert Sist oppdatert

De 20 pelene på Stranda er 25-40 meter lange. Arbeidet begynte tidlig i mars og blir fullført den siste uken i april. Christie & Opsahl AS er hovedentreprenør for hele prosjektet, og Hallingdal Bergboring AS / Kynningsrud Fundamentering AS har utført borejobben.

- Nesten ingen lektererfaring

Boring med grove stålrørspeler fra lekter har tidlegere ikke vært mye brukt i Norge, men etter hvert som nytt utstyr er blitt tilgjengelig i markedet har entreprenørene fått erfaringer med metoden.

- Hittil er de fleste prosjektene utført i områder med bløte og sensitive løsmasser fra land. Bransjen har lite erfaring fra storsteinsfylling, og nesten ingen erfaring fra lekter. Erfaringene fra Stranda ferjekai vil derfor være verdifull for videre bruk av metoden, sier prosjektleder Marianne Nærø.

Usikkert med peling

Tidligere grunnundersøkelser viser at den eksisterende fyllingen på Stranda består av store steiner. Fyllingen har også en bratt avslutning og en usystematisk steinplassering. Avstanden fra havoverflaten til sjøbunnen varierer fra 5 meter innerst til 25 meter for de ytterste pelene. Det er 5 til 10 meter fra sjøbunnen til berg, og alle de 20 pelene er boret 2,5 meter inn i berget.

- Denne metoden ble valgt fordi vi forventet at fyllingen var følsom for rystelser. Det var også stor usikkerhet til steinstørrelsen i fyllmassene. Den vanlige metoden med ramming av peler var derfor ikke sikker nok. Boring av peler på den andre siden gir minimalt med rystelser, er mindre støyende og reduserer usikkerheten ved gjennomføringen betraktelig, sier Nærø.

Pilot- og ringborkrone

Det ble benyttet et sentrisk borsystem bestående av en pilotkrone og en ringborkrone (engangskrone) som ble sveiset på bunnen av stålrøret. Pilotkronen dro med seg ringborkronen og det ble boret et fullprofilhull direkte gjennom løsmasser og inn i berget.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS