Vegvesenet gir spanske OSSA sparken

Bedriften klarte ikke bygge tunnel i Sørkjøsfjellet i Troms raskt nok.

Publisert Sist oppdatert

Nå blir E6-tunnelen ett år forsinket, ifølge Framtid i nord.

Statens vegvesen krevde 90 meter inndrift i uken. Kontrakten tilsa 100 meter i uken. Det klarte ikke selskapet med, for dem, ukjent norsk berg.

Fikk skriftlig advarsel

Prosjektleder for Sørkjostunnelen, Gudmund Løvli, sier til Framtid i nord at OSSA fikk et skriftlig varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom de ikke klarte å møte konkrete krav satt til dem.

- OSSA kom sent i gang og har ikke vært i nærheten av å holde tempoet forutsatt i kontrakten. Vi har vært i tett dialog med selskapet hele vegen, og håpet i det lengste vi skulle unngå denne situasjonen. Men tross oppbemanning og endringer i stedlig ledelse har ikke entreprenøren kommet opp på det nivået som er nødvendig for å komme i mål med prosjektet til avtalt tid, sier Løvli i en pressemelding fra Vegvesenet.

Nå skal Statens vegvesen raskt få utlyst ny anbudskonkurranse.

– Målet er å ha den klar straks over påske, og at vi kan anta ny entreprenør like før ferien, sier prosjektlederen.

- Beklagelig

Det var for tre uker siden fikk OSSA skriftlig varsel om at kontrakten ville bli hevet dersom de ikke klarte å møte konkrete krav satt til dem. Statens vegvesen krevde en inndrift i tunnelen på i gjennomsnitt 90 meter i uka. Framdriften har i løpet av de siste tre ukene blitt bedre, men på langt nær god nok.

- Det er beklagelig at vi må ty til et såpass drastisk og uvanlig grep, men vi anser dette å være den beste løsningen for prosjektet. Vi er nødt til å unngå større forsinkelser, sier Løvli.

Trolig blir prosjektet forsinket med ett år som følge av dårlig fremdrift og heving av kontrakten. Forsinkelsen ville imidlertid ha blitt større dersom Statens vegvesen hadde opprettholdt kontrakten med OSSA.