T-bane-kontrakt til AF Gruppen

Skal oppgradere T-banenettet i Oslo for 378 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen er av Sporveien Oslo innstilt som entreprenør for utførelse av U1 – Underbygning for Østensjøbanen.

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

Arbeidet starter i mai 2015 med forventet ferdigstillelse i mars 2016. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 378 millioner kroner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Det kreves stor kapasitet og god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. Vi ser frem til et godt samarbeid med kunden, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Oppgraderingen betyr at dagens spor og skinnegang samt stasjonsplattformer skal rives. Stasjonene gjenåpner med ny belysning, nye leskur og informasjonselementer. Banestrekningen vil i sin helhet fundamenteres på nytt med ny skinnegang, nye plattformer og nye strømskinner.

Dette er blant det som skal gjøres:

  • 5.2 Km kjørevei skal fornyes
  • Ca. 100 000 Kubikkmeter masse utkjøring
  • Ca. 100 000 Kubikkmeter masse innkjøring
  • 20 000 meter skinner
  • 10 000 meter strømskinner
  • 15 000 sviller
  • 12 adkomstveier til anlegget
  • Skøyenåsen likeretterstasjon fornyes

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger. I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS