Det er fire ruter som er aktuelle når Samferdselsdepartementet skal ta stilling til hovudsambandet mellom aust og vest. Fra venstre: Statsekretærene Bård Hoksrud (Frp), Tom Cato Karlsen (Frp) og John-Ragnar Aarset (H) og politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp) peker og forklarer for samferdselsministeren.
Det er fire ruter som er aktuelle når Samferdselsdepartementet skal ta stilling til hovudsambandet mellom aust og vest. Fra venstre: Statsekretærene Bård Hoksrud (Frp), Tom Cato Karlsen (Frp) og John-Ragnar Aarset (H) og politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp) peker og forklarer for samferdselsministeren.

Hoksrud og Solvik-Olsen tester fjelloverganger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud setter seg bak rattet for å teste veiene mellom Oslo og Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Regjeringen skal innen kort tid bestemme seg for hvilken rute mellom Bergen og Oslo som skal være hovedvei mellom Norges to største byer. Men innen den tid, vil samferdselsministeren og statssekretær Bård Hoksrud teste de fire alternativene med egne ratt og gasspedaler.

16. februar setter Ketil Solvik Olsen og Hoksrud seg i hver sin bil Oslo, og kjører hver sin rute til Bergen. Dagen etter kjører de tilbake på to nye ruter.

- Før jeg tar stiling til hovedforbindelse mellom øst og vest, vil jeg og mannskapet mitt kjøre de ulike rutene og møte folk langs veien. Vi vil se på tilstanden til veinettet med egne øyne, og vi vil lytte til de som bor langs veien. Vi vil møte næringsliv, yrkessjåfører, organisasjoner, lokale politikere og folk flest, sier Solvik-Olsen.

Ønsker Haukeli og Hemsedal

Statens vegvesen har uttalt at de ønsker opprusting av E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda. I tillegg vil vegvesenet anbefale riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som den andre fjellovergangen det skal satses på.

Les også: Tungtransporten over ViddaHardangervidda er både raskest og billigst, tross dyr Hardangerbru og stigningen i Måbødalen.

De to andre alternativene er riksvei 7 over Hardangervidda og E16 over filefjell.

- Det er viktig med mer pålitelig forbindelse og redusert reisetid mellom øst og vest. Vi må ha noen hovedtraseer som er særlig godt lagt til rette for langtransport. Da kan vi ikke spre investeringsmidler tynt utover. Samtidig må vi fortsette med det viktige arbeidet med rassikring og trafikksikkerhet på fjellovergangene. Vi skal også følge opp de prioriteringene som allerede ligger i dagens Nasjonale transportplan, blant annet utbyggingen va E16 over Filefjell som nå er i gang, sier samferdselsministeren.

Folkemøte

Før han gjør vendreis til Oslo, inviterer Solvik-Olsen på folkemøte i Bergen klokka 19.00 på Radisson Blu Hotel Norge 16. februar.

- Jeg gleder meg til å få gode råd fra engasjerte veibrukere. I fjor sommer kjørte jeg E6 fra Oslo til Kirkenes. Dette er en like viktig tur, sier samferdselsministeren.

Reiserute

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  • Dag 1: E16 over Filefjell
  • Dag 2: Fv 7 via Hardanger til Hardangerbrua og rv 7 til Hønefoss

Statssekretær Bård Hoksrud

  • Dag 1: Rv 7 og rv 52
  • Dag 2: Os-Fusa-Odda og E 134

 

Powered by Labrador CMS