Postnord forklarer prisreduksjonen

Lavere dieselpriser, økt konkurranse i Norge fra utenlandske transportører og nye gruppeavtaler som berører fire av transportørenes utgiftsposter gjør at Postnord forventer 5% prisreduksjon fra sine transportører.

Publisert Sist oppdatert
Finn Erik Kalnæs i Lørenskog Distribusjon og Lager mener det er en dårlig  dekkavtale

Transportører som kjører for Postnord i Norge mottok i slutten av november et brev fra selskapet om at de får .

- Over tid har prisene hos våre leverandører økt vesentlig mer enn prisene hos våre kunder. I tillegg er energitillegget vi får fra kunder redusert grunnet lavere dieselpriser, skriver kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i en e-post til AT.no.

Postnord AS ser seg derfor nødt å ta en gjennomgang av leverandøravtaler for å redusere leverandørprisene og "sikre vår konkurranseevne".

Hagen lister opp disse årsakene til at de må ta å en gjennomgang av leverandøravtalene:

1. Olje- og dieselprisen er kraftig redusert i løpet av året. Det har redusert våre leverandørers kostnader.
2. Vi møter konkurranse fra utenlandske transportører pga. økt kabotasjekjøring i Norge - og vi, sammen med våre leverandører, må være konkurransedyktige.
3. Vi tilbyr nå nye rammeavtaler til våre leverandører som sikrer lavere kostnader for leverandører innen diesel, dekk, forsikring og personal.
4. Vi vil sammen med faste leverandører forsøke å tilrettelegge for økt produksjon og kjøring som sikrer inntjeningen til våre strategiske leverandører.

Om innholdet i brevet

Brevet er tydelig på at det er forventet 5% prisreduksjon. Dette henger sammen med at Postnord ønsker sin del av effektene av lavere dieselpriser, nye rammeavtaler som leverandører kan benytter samt økende konkurranse - spesielt utenlandske transportører.                                 

- Vi ønsker også en dialog med leverandørene for å kunne se på hvordan vi gjennom samlede grep kan opprettholde marginene hos våre leverandører. Målsettinger er at vi sammen med leverandører skal finne løsninger som opprettholder våre faste leverandørers marginer til tross for prisreduksjon, skriver Hagen.

Han opplyser at Postnord "selvsagt skal ha individuelle samtaler med hver leverandør for å finne rett løsning og rett pris på basis av ovennevnte punkter".  

Om kritikken av dekkavtalen

Finn Erik Kalnæs i Lørenskog Distribusjon og Lager mener det er en dårlig  dekkavtale

- Vi konstaterer at . Vi tar gjerne imot gode innspill for å forbedre våre avtaler. Budskapet i brevet er imidlertid at våre samlede rammeavtaler vil kunne gi kostnadsreduksjoner for våre leverandører, skriver Hagen til slutt.