Fylkesordfører Terje Damman (nr to fra.venstre) overvar at prosjektdirektør Anette Aanesland i Statens vegvesen, anleggsdirektør Hans Ragnar Uthus i Kruse Smith og regionsdirektør Mads Hompland i Risa signerte avtalen om rassikring og tunnelbygging på fylkesvei 42 Haughomfjellene.
Fylkesordfører Terje Damman (nr to fra.venstre) overvar at prosjektdirektør Anette Aanesland i Statens vegvesen, anleggsdirektør Hans Ragnar Uthus i Kruse Smith og regionsdirektør Mads Hompland i Risa signerte avtalen om rassikring og tunnelbygging på fylkesvei 42 Haughomfjellene.

Kruse Smith og Risa skrev kontrakt

Statens vegvesen har signert avtale med arbeidsfellesskapet Kruse Smith/Risa på prosjektet fylkesvei 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel i Sirdal kommune.

Publisert Sist oppdatert

- Det er kjempespennende at vi nå er i gang. Dette er en utsatt strekning, og et av de viktigste rassikringsprosjektene vi har i Region sør. Jeg ser fram til at vi nå kan bygge en mye sikrere fylkesvei i Sirdal, sier prosjektdirektør Anette Aanesland i Statens vegvesen Region sør.

Prosjektet omfatter bygging av en 1360 meter lang tunnel og ca. 300 meter ny vei.

Kruse Smith og Risa

Samarbeidet mellom de to entreprenørselskapene Kruse Smith og Risa er ikke av ny dato. De har arbeidet sammen på mange prosjekter. De har nettopp avsluttet en jobb med rassikring på fylkesvei 42 i Gyadalen mellom Tonstad og Helleland, og er i gang på Hundvågtunnelen i Ryfast-sambandet i Rogaland.

Arbeidsfordelingen på dette prosjektet er at Kruse Smith står for tunneldriving og ferdiggjøring av Bjørkåstunnelen, mens Risa står for  sprengning ute i dagen, utkjøring av massene fra tunnelen, veibygging i og utenfor tunnelen og rassikring.

Lenge etterlengtet i Sirdal

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vest-Agder, Johan Mjaaland, synes det er gledelig at dette prosjektet endelig har fått finansiering.
- Jeg har hatt møter med Sirdal kommune i 18-20 år om denne strekningen, så det blir en lettelse å få sikret veien forbi Haughomfjellene. Det er nok en gledens dag i Sirdal også, sier Mjaaland.
- Det er også spennende at kontraktsformen på dette prosjektet er totalentreprise, som betyr at entreprenørene har hånd om alle arbeider som gjøres på prosjektet fra start til slutt, inkludert byggeplan. Dette er første gangen at et stå stort prosjekt hos oss har denne kontraktsformen, avslutter Johan Mjaaland.