Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen planlegge for firefelts veg på E39 i Vest-Agder og Rogaland.
Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen planlegge for firefelts veg på E39 i Vest-Agder og Rogaland.

Firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen planlegge for fire felt på E39 fra Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Det er regionveisjefen glad for.

Publisert Sist oppdatert

Regionveisjef Kjell Inge Davik sier det er godt å få en avklaring på dette.

- Vi er allerede i gang med store deler av planleggingen på E39. Brevet fra departementet betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39, sier Davik.

Større trafikkøkning

- Vi ser at trafikkutviklingen på de strekningene med lavest trafikk er høyere enn det som opprinnelig var synliggjort i konseptvalgutredningen. Det er et tydelig og klart signal om at vi skal planlegge langsiktig for en firefelts vei, og det er jeg veldig glad for, sier Davik.

Han legger til at det er veldig mange som de siste årene har jobbet for en firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger som er to av de mestvoksende byområdene i landet.

- Fire felt er riktig

- I et lengre perspektiv er firefeltsløsning bedre sammenlignet med en tofeltsvei med midtdeler. Trafikkmengden mellom Vigeland og Ålgård er per i dag langt under kravet for en firefeltstrasé. Vi ser likevel at veksten i dette området er større enn beregnet, og da tror vi det er klokt å gå rett på planlegging av en firefeltsløsning, sier Kjell Inge Davik.

Politisk avgjørelse

- Det er politikerne som må beslutte om det skal bygges en firefelts vei eller om det skal bygges en midlertidig løsning med to/tre felt i samme trasé som en firefeltsløsning. Det er jo også fullt mulig.