Illustrasjonsbilde.

Vegtilsynet på klimakontroll

Vegtilsynet har undersøke om Statens vegvesen, Region øst vurderer virkningene av klimaendringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statens vegvesen, Region øst følger i stor grad kravene til klimatilpasning ved planlegging av veiprosjekter. Det viser ny tilsynsrapport fra Vegtilsynet.

Bakgrunnen for tilsynssaken var blant annet overordnede nasjonale målsettinger formulert i både Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren og Nasjonal transportplan om at virksomhetene skal ta høyde for klimaendringer i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veiinfrastrukturen.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region øst vurderer virkningene av klimaendringer når veiprosjekter planlegges. I tillegg ble det undersøkt om ledelsen sikrer at krav til klimatilpasning blir fulgt.

De undersøkte prosjektene var: E18 Lysaker – Ramstadsletta (del 1 vestkorridoren); E18 Retvet – Vinterbro; E16 Eggemoen – Olum; Rv4 Roa – Gran grense; Rv4 Sandvold – Amundrud; E16 Kvamskleiva og Rv23 Oslofjordforbindelsen.

Samlet sett viste tilsynssaken at de undersøkte prosjektene i stor grad har vurdert virkningene av klimaendringer i arbeidet med reguleringsplaner, og at ledelsen sikrer at overordnede styrende dokumenter følges.

Vegtilsynet fant at regionen:

  • planlegger veiprosjekter i samsvar med Håndbok N200 Vegbygging
  • ikke alltid vurderer risiko for værrelaterte hendelser i ROS-analysene
  • har et forbedringspotensial for bruk av kvalitetsplan som et verktøy for å sikre at krav til klimatilpasning etterleves ved planlegging av vegprosjekter

Vegtilsynet avdekket ett avvik i tilsynssaken, og det ble gjort én observasjon.

Powered by Labrador CMS