Mandag 4. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Sichuan Road and Bridge Group, om bygging av fv. 17 Beitstadsundbrua. Foran fra venstre: Fungerende avdelingsdirektør Steinar Johansen i Statens vegvesen og prosjektdirektør Dr. Lu Wei i SRBG. Bak fra venstre: Faggruppeleder Terje Skrattalsrud i Nord-Trøndelag fylkeskommune og kontraktsleder Alexandros Tsetsis i SRBG.
Mandag 4. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Sichuan Road and Bridge Group, om bygging av fv. 17 Beitstadsundbrua. Foran fra venstre: Fungerende avdelingsdirektør Steinar Johansen i Statens vegvesen og prosjektdirektør Dr. Lu Wei i SRBG. Bak fra venstre: Faggruppeleder Terje Skrattalsrud i Nord-Trøndelag fylkeskommune og kontraktsleder Alexandros Tsetsis i SRBG.

SRBG signerte Beitstadsundbrua-kontrakt

Mandag 4. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), om bygging av fylkesvei 17 Beitstadsundbrua.

Publisert Sist oppdatert

Det ble Sichuan Road and Bridge Group som skal bygge den 580 meter lange brua over Beitstadsundet. Kontraktsummen er 276 millioner kroner.

Beitstadsundbrua blir ei tradisjonell stålkassebru med betongdekke i seks spenn. Kontrakten inkluderer også elektroarbeid, lysmaster, rekkverk og asfaltering.

- Mandag 4. desember kl. 14 signerte vi kontrakten. Vi ser frem til å samarbeide med Sichuan Road and Bridge Group, sier prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Statens vegvesen bygger prosjektet på oppdrag fra veieier, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

I prosjektet bygges 14 km ny vei i Steinkjer og Verran kommune: 8,5 km ny fylkesvei 17 og 5,7 km ny fylkesvei 720. Beitstadsundbrua blir en del av ny fylkesvei 17. Prosjektet skal være ferdig i løpet av høsten 2019.

- Ettersom byggetiden på brua i utgangspunktet er stram, er vi nå fornøyd med at anskaffelsesprosessen er ferdig og kontrakten er signert. Nå er vi opptatt av å komme i gang med brubygging så raskt som mulig, sier prosjektleder Brønstad.

Her er status på kontraktene i prosjektet:

  • Kontrakt på forberedende arbeid. Status: Ferdig bygd.
  • Kontrakt på å bygge 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Malm. Status: I gang med bygging.
  • Kontrakt på å bygge fv. 17 Beitstadsundbrua. Status: Kontraktsignering 4. desember 2017.
  • Kontrakt på å bygge 5,7 km ny fv. 720 mellom Strømnes og Malm. Status: Kontraktsignering i løpet av desember 2017.
  • Kontrakt på å bygge ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundet: I gang med bygging.
  • Kontrakt på å utbedre fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanarbeid i gang.