Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Krever inn årsavgift for staten

Over 350.000 If-kunder som har forsikret et eller flere kjøretøy i selskapet, skal fra årsskiftet betale trafikkforsikringsavgift til Staten sammen med bilforsikringen.

Publisert Sist oppdatert

Trafikkforsikringsavgift erstatter den gamle årsavgiften.

- Trafikkforsikringsavgiften vil være lik i alle forsikringsselskap. Den erstatter den gamle årsavgiften, som tidligere ble betalt i mars, og må ikke forveksles med bilforsikringen du betaler på kjøretøyene, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If.

Alle forsikringsselskap i Norge er pålagt å kreve inn avgiften, og det er stortingspolitikerne som har gjort vedtak om det, så dette gjelder ikke bare Ifs kunder

Tidspunkt for innbetaling varierer

- Tidspunktet for når trafikkforsikringsavgiften skal betales avhenger av når du betaler bilforsikringen din i løpet av året, sier prosjektleder Hege Knight i If Skadeforsikring.

Knight anbefaler på det sterkeste alle bileiere til å gå over til månedsbetaling av forsikring og trafikkforsikringsavgift. Da fordeles utgiftene utover året, og man unngår å skulle betale et høyt beløp en gang i året.

Politikerne har bestemt

Det er politikerne på Stortinget som har bestemt at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften på vegne av Staten, og at den skal betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet.

Bakgrunnen for endringen er at Staten ønsker å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften, som i dag er den avgiften som det koster mest å kreve inn. Årsavgiften utgjør mer enn 10 milliarder kroner.

Fordel med ny ordning

Den enkelte bileier får nå økt fleksibilitet ved at trafikkforsikringsavgiften tilpasses forsikringsperioden, og kan fordeles utover året for dem som har månedsbetaling.

If har fakturert Trafikkforsikringsavgiften for 2018 i løpet av høsten 2017.

- Stadig flere velger å dele betalingen av forsikringen opp i flere terminer, og da vil det også gjelde trafikkforsikringsavgiften. De som betaler en gang i året, vil få en egen faktura for avgiften fra 1. januar 2018, frem til datoen de har for hovedforfallet i 2018, sier Knight.

Lik ordning i Europa

Innkreving gjennom forsikringsselskaper er vanlig i andre land i Europa, og i våre naboland, Sverige og Danmark, er dette blitt gjort i årevis. Trafikkforsikringsavgift betales sammen med ansvarsforsikringen til forsikringsselskapene, som igjen overfører innkrevet beløp til statlige myndigheter.

Hege Knight forteller at det er politikerne på Stortinget som bestemmer nivået på avgiften i statsbudsjettet hvert år. For 2017 har årsavgiften vært 2 820 kroner for bensinbiler og 445 kroner for el-biler. Under behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget i desember, vil satsen for 2018 bli fastsatt. Men det er allerede klart at det blir 0 i trafikkforsikringsavgift for el-biler i 2018.

Hva skjer om jeg bytter selskap?

Hege Knight i If forteller at trafikkforsikringsavgiften til staten følger forsikringsforholdet. Bytter du forsikringsselskap vil avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og starte hos det nye selskapet.

Dersom du har betalt for forsikring og trafikkforsikringsavgift til staten for en termin og bytter selskap før terminens slutt, vil forsikringsselskapet betale tilbake det du har betalt for mye for både forsikringen og trafikkforsikringsavgiften.

Fakta:

  • Ansvarsforsikring/trafikkforsikring = den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy.
  • Avgiftspliktige kjøretøy = hovedregel: motoriserte kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7500 kg. Slik som personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, ambulanse.