Tidligere Åkermans-selgere i Europa skrøt av Arden Equipment som Erling Ånesland fikk på leveringsprogrammet til Maskin og Konsult AS i 1994. Dette agenturet har vært svært viktig for selskapet.
Tidligere Åkermans-selgere i Europa skrøt av Arden Equipment som Erling Ånesland fikk på leveringsprogrammet til Maskin og Konsult AS i 1994. Dette agenturet har vært svært viktig for selskapet.

Maskin og Konsult AS avvikles

Snipp, snapp, snute, - så var det eventyret ute. Etter 43 år i anleggsmaskin-bransjen takker siv. ing. Erling Ånesland (EÅ) av. Selskapet Maskin og Konsult AS avvikles i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Erling Ånesland er i mange år blitt identifisert med firmaet Maskin og Konsult AS i Skedsmo (Akershus), riktignok noe mindre i den siste tiden etter at datter Hege overtok som daglig leder. De som husker litt lenger, vil også knytte EÅ til Åkermans gravemaskiner.

De som har vært med i gamet enda lenger, drar også en link til Eikmaskin.

- Tilfeldigheter, sier Ånesland om inntreden i anleggsbransjen.

- Under studietiden ved NTH i Trondheim fikk jeg sommerjobber som servicemekaniker, og da jeg var ferdig med utdannelsen, ble det jobb hos Eikmaskin i Stavanger.

Eik Maskin representerte Massey Ferguson som få år tidligere hadde kastet seg inn i anleggsmaskinbransjen. Produsenten kjøpte også den ærverdige Hanomag-fabrikken i Tyskland, noe som gjorde jobben ekstra spennende.

- Det ble noen få, men spennende år i Stavanger. Det jeg husker som det mest positive, var det administrative opplegget Eikmaskin hadde utviklet gjennom mange år, sier han.

Åkermans kaller

I 1976 returnerte EÅ til Østlandet. Han hadde fått smaken på maskiner og ble ansatt som teknisk sjef i Åkermans Maskin AS.

- Åkerman-tiden varte i nesten 17 år, i en utrolig variert og spennende periode hvor selskapet gikk i gang med å utvikle en ny organisasjonsmodell med mange regionskontorer og filialer. Alle hadde salg, service og reservedeler, og i denne prosessen kom mye av lærdommen fra Eikmaskin til nytte.

- Med andre ord fruktbart og givende?

Mer enn vanlig teknisk interessert, og problemløsning som viktig drivkraft, kan trygt sies om Erling Ånesland. Men nå sier 70-åringen stopp.
Mer enn vanlig teknisk interessert, og problemløsning som viktig drivkraft, kan trygt sies om Erling Ånesland. Men nå sier 70-åringen stopp.

- Avgjort, men jeg skal ikke underslå at det også var perioder som ble preget av økonomisk stagnasjon. De åpnet også for kreativitet hvor konstruksjon av spesialmaskiner er nøkkelord. Noen husker sikkert omtalen i Anlegg&Transport om «Dovregubben», en maskin hvor stikka pekte oppover. Vi byttet ut skuffen med en Montabert slaghammer på en 70° kileformet brakett. Og vipps hadde man en maskin for rensk både av tunneltak og stuff.

- Hvordan reagerte entreprenørene på denne løsningen?

- I løpet av en 3-års-periode leverte vi hele 47 slike maskinkombinasjoner i Norge og Sverige, og det gjorde godt, sier Erling som legger til:- Et annet område vi også «utnyttet» i dårlige perioder, var gravemaskiner om bord i båter. I samarbeid med skipsverftene ble det utviklet ulike systemer både for lang-skips og tverr-skips forflytting av gravemaskin på båt.

Over i Volvo-folden

Da Volvo kjøpte Åkermans, fulgte Erling «med på lasset» og over til VME på Mastemyr som Volvo het da. Det ble bare i drøyt halvannet år, for som han sier:

- Nå var tiden moden for å virkeliggjøre min gamle drøm, oppstart av eget firma med konstruksjon, produksjon, import og salg av utstyr for gravemaskiner.

Maskin og Konsult AS ble etablert i 1992.

- I denne perioden var det ennå ikke vanlig å bruke «redskapsbærer» om gravemaskiner. Helst ble begrepet knyttet til små hjullastere. Men det ble en endring på dette for gravemaskiner i Norden i denne perioden, for de fleste hadde fått hurtigfeste. Mange hadde «hammerhydraulikk», og mange hadde «pusseskuffe-hydraulikk». Nå lå veien videre åpen, minnes Ånesland.

Selskapets første produkt

Rototilt fra Indexator AB i Sverige ble det første produktet hos Maskin og Konsult AS.

- Få i Norge visste hva en Rototilt var for noe. Produktet måtte forklares i detalj for potensielle kunder, og det tok tid før entreprenørene forsto nytten av det. Samtidig ble vi kraftig motarbeidet de første årene, for de fleste gravemaskinselgerne frarådet kundene sine å kjøpe noe slikt. «Det kommer aldri til å holde». «Du kommer til å få bare problemer», var omkvedet. Men markedet forsto nytteverdien av Rototilt, sier Erling med et lite smil.

Utvikling av skuffer

Ånesland registrerte snart at skuffer som skulle brukes under en Rototilt burde ha andre vinkler og fasong enn det som var mest vanlig.

- Vi knyttet kontakt med BSM Verkstads AB, et firma som var svært lydhøre til å produsere skuffene slik vi ville ha dem. Begreper som «Norge-skopor» og «Rototilt-skopor» ble fort akseptert, og kundene oppdaget hvor mye bedre disse skuffene fungerte sammen med Rototilt, minnes han.

Videre ble den første Gripe-klo for håndtering og stabling av steinmurer utviklet for bruk under Rototilt i 1993.

- Vi leverte over 1000 enheter, og etter noen år kom konkurrenter på banen. Nå er det sikkert solgt mer enn 2000, sier han.

Rototilt-eventyret fikk derimot en slutt. Indexator ønsket, i likhet med andre land, eget datterselskap i Norge og dessuten å kanalisere alt salg av Rototilt via gravemaskinimportørene.

- Vi fikk god tid på oss, faktisk flere år til å møte denne endringen. Derfor kunne vi skilles som venner, sier EÅ.

Idag leier Rototilt AS lokaler i næringsbygget til Ånesland Eiendom AS.

R5_2016_side1.jpgMaskin og Konsult AS startet Rototilt-agenturet i Norge helt til den svenske produsenten ville etablere seg i Norge på egne bein. Bruddet omtales likevel som lykkelig.- Mange har sikkert undret seg over firmanavnet Maskin og Konsult. Hvorfor dette navne-valget, Ånesland?

- Forretningsidéen har rot i latent, teknisk interesse, og kanskje også erfaringene fra kreative løsninger i Åkermans-tiden. Vi solgte endel rene konsulent-tjenester til offentlige etater, utenlandske maskinprodusenter og norske maskinentreprenører de første årene, sier han.

Henvendelsene er kommet fra hele landet. Spørsmål som har dreid seg om å finne nye løsninger, og mange rare produkter, er blitt til i samarbeidet mellom en idérik gravemaskinentreprenør og den praktisk anlagte sivilingeniøren.Etter hvert er det blitt mindre og mindre salg av konsulent-tjenester, men Konsult-delen i firmanavnet ble beholdt fordi det ofte inngår mye «innbygd gratis konsulent-tjenester» i mange handler av spesialutstyr til gravemaskiner.

Arden Equipment

I 1994 fikk Maskin og Konsult AS agenturet for franske Arden Equipment. Mange tidligere Åkerman-selgere nedover i Europa hadde anbefalt dette firmaet, og Arden hadde ingen forhandler i Norge.

Arden med produkter for rivning, sortering og gjenvinning er blitt et viktig agentur for Maskin og Konsult AS.

- I mitt yrkesaktive liv har jeg aldri arbeidet med produkter som fungerer så bra og gitt så få reklamasjoner. De blå sorteringsgrabbene fra Arden er blitt et begrep for kvalitet, sier han.

Nær 25 års drift

Maskin og Konsult AS har snart eksistert i 25 år, og Erling Ånesland har passert 70 år. Datteren Hege har vært daglig leder de siste årene, mens yngste datter Siv har hatt hånd om regnskap og økonomi.

- Ingen av dem ønsker å overta firmaet, så derfor passer det fint å «avslutte nå mens leken er god», sier Erling som har planen klar.

- Vi skal hjelpe våre gode produsenter til å finne nye forhandlere i Norge, slik at kundene fortsatt får tilgang til produktene og god service og reservedelsforsyning. Når dette er på plass, vil Maskin og Konsult AS en gang i 2018 opphøre som eget selskap, forteller han.

Når det gjelder eiendomsselskapet Ånesland Eiendom AS med næringsbygg i Industriveien på Skedsmokorset, skal Erling Ånesland fortsatt drifte dette.