Isachsen Anlegg vant Nesodden-kontrakt

Selskapet var i en egen klasse på pris og endte med veibyggingskontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Mandag 9. oktober skrev Statens vegvesen kontrakt med Isachsen Anlegg AS om å bygge gang- og sykkelveier på Nesodden i Akershus.

Isachsen Anlegg AS var tilbyderen med lavest pris (se tilbudene).

- Vi ser på Isachsen Anlegg AS som en solid entreprenør med forutsetninger for å kunne løse prosjektet på en god måte, sier byggeleder Torkild A. Åkerset.

Når prosjektet starter, og framdriften, blir klart i etterkant av samhandlingsmøter mellom Isachsen Anlegg AS og Statens vegvesen.

Prosjektene i kontrakten ligger i nærheten av hverandre og planlegges under ett:

  • Fv. 156 Torvet-Fjordvangen 2000 meter gang- og sykkelvei og veiomlegging.
  • Fv. 107 Hellvikveien 520 meter gang- og sykkelvei. 
  • Fv. 107 Hellvikskogsvei 170 meter fortau.
Powered by Labrador CMS