Statens vegvesen stoppet sprengningsarbeidene på Fv. 17 Liafjellet-Olvikvatnet i Nordland i uke elleve på grunn av forskriftsbrudd.
Statens vegvesen stoppet sprengningsarbeidene på Fv. 17 Liafjellet-Olvikvatnet i Nordland i uke elleve på grunn av forskriftsbrudd.

Sprengingsarbeidene er stoppet

Statens vegvesen opplyser at de har stoppet PNC Norges sprengningsarbeider på prosjektet Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet, Nordland.

Publisert

AT.no har tidligere omtalt de gode fremskrittene PNC Norge gjør på tunelleprosjektet Fv. 17 Liafjellet-Olvikvatnet i Lurøy kommune på Helgeland. Dette er det første tunnelprosjektet av denne typen for PNC i Norge.

Nå har Statens vegvesen avdekket at det har vært flere brudd på Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Derfor ble sprengningsarbeidene stoppet på prosjektet i starten av uke elleve.

- Vi skal ha et møte med entreprenøren i dag. Der må det legges frem en plan for hvordan spregningsarbeidene skal kunne gjennomføres videre på en forskriftsmessig måte, sier prosjektdirektør for Statens vegvesen Region nord, Stein Johansen, til AT.no tirsdag 20. mars.

- Det er viktig å få frem at det ikke har vært noen hendelser, og vi regner med at de gjør noen forandringer slik at den videre håndteringen av sprengstoffet skjer forskriftsmessig, sier Johansen.

Anleggsarbeider som ikke innebærer behandling av sprengstoff går som normalt på prosjektet. Prosjektdirektøren har tro på at situasjonen skal løse seg raskt og at det ikke skal bli noen forsinkelser som følge av den midlertidige stoppen i sprengingene.

På møtet 20. mars fikk PNC Norge beskjed av Statens vegvesen om å bytte ut sin bergsprengingsleder og sin bergsprenger på prosjektet før sprengingen kan gjenopptas.