Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Forsikring for tap av førerrett

Å miste førerkortet er enhver yrkessjåførs mareritt. Det er hele nøkkelen til å kunne utøve yrket og sikre levebrødet.

Publisert

Men hvert år får lastebilsjåfører over hele landet beskjed om de ikke lenger kan kjøre lastebil, enten ut i fra helsemessige årsaker eller som konsekvens av at de er innblandet i ulykker som medfører varig tap av førerkortet.

I over 40 år har forsikringsselskapet IF og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) samarbeidet om å gi medlemmene gode forsikringsordninger, og den siste nyvinningen er forsikringer som gir rett til erstatning ved varig tap av førerkort i klasse C og D på grunn av sykdom eller ulykke.

- Å miste førerkortet for en yrkessjåfør er alvorlig og kan få store økonomiske konsekvenser for den det gjelder. Denne forsikringen vil kunne hjelpe til i en vanskelig fase, sier Olav Viken i If til Lastebil.no.

Man må ha minst to år sammenhengende kjøreerfaring for å ha nytte av forsikringen og en eventuell utbetaling øker med antall år med kjøreerfaring. De som har over seks år kjøreerfaring med tyngre kjøretøy kan få utbetalt 4G (1G er 93.634 kroner).

Fra fylte 50 år trappes forsikringen ned med ti prosent.

Les mer om ordningen på Lastebil.no