Henrik Smith, industrimontør hos Nordic Bulk, kontrollerer båndhastighet på Velde pukk sitt CDE anlegg.
Henrik Smith, industrimontør hos Nordic Bulk, kontrollerer båndhastighet på Velde pukk sitt CDE anlegg.

Stor interesse for vaskeanlegg

Få uker etter at Nordic Bulk landet en eksklusiv avtale med CDE global, har de solgt anlegg til Iskalk på Island og opplever stor interesse fra mange av de største aktørene i Norge.

Publisert

- Dette er en stor nyhet som blir pratet om i bransjen. Vi har allerede fått 6-7 forespørsler og booket møter for å se på muligheter og tilpasninger rundt vaskeanlegg fra CDE, sier Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk, i en pressemelding.

Han mener resirkulering av gammel masse er et naturlig steg videre innen pukk og grus. Både for bransjen som helhet og Nordic Bulk som har designet og bygget anlegg for norske pukkverk i 25 år.

- Resirkulering av gammel masse er et utrolig hett tema ettersom det gir bedre økonomi for kundene som oppnår bedre massebalanse og hever kvaliteten. Det passer utmerket med vår visjon om å utfordre dagens løsninger for å møte fremtidens behov for byggesteiner, forteller han videre.

Hva betyr vaskeanlegg i Norge

I flere årtier er det blitt vasket masser i Norge, spesielt grusmasser som inneholder for mye slam. Nå minker flere av de naturlige forekomstene på sand. Da øker behovet for å fremstille tilslag til betong og asfalt fra knust stein. Dette kan dekke behovene i større samferdselsprosjekter fremover. Vasking kan også brukes til å gjenvinne lett forurensede masser og uttak av mineraler.

Sammen med CDE, har Nordic Bulk et mål om å være ledende på økt utnyttelse av gamle ressurser i Skandinavia.

Stor interesse

På Vei og anlegg 2018 profilerte Nordic Bulk nyheten aktivt, i ettertid har det blitt profilert aktivt i fagblader og på sosiale medier.

Velde pukk investerte i et stort CDE-anlegg i 2015. Nå har de kjøpt ett til som gir bedre massebalanse.
Velde pukk investerte i et stort CDE-anlegg i 2015. Nå har de kjøpt ett til som gir bedre massebalanse.

- Den store interessen viser at tiden er inne for økt satsing på gjenvinning og kostnadseffektivisering. Det er viktig at bransjen utvikler seg i denne retningen når det ligger så store verdier i gammel masse, påpeker Egeland.

CDE global er Europas ledende aktør på resirkulering av gammel masse. Anleggene er designet for å skille jord, sand, stein og annet avfall med bruk av vannsikter og syklonteknologi.

Vasker ut lønnsomme ressurser

Velde Pukk på Sandnes har Europas største miljøstasjon levert av CDE, hvor satsing på gjenvinning har gitt større slagkraft innen asfalt og betong.

Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk og Eunan Kelly, nordisk salgsrepresentant fra CDE ser frem til «et samarbeid som utfordrer dagens løsninger på forvaltning av urene masser.
Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk og Eunan Kelly, nordisk salgsrepresentant fra CDE ser frem til «et samarbeid som utfordrer dagens løsninger på forvaltning av urene masser.

- Lastebilene frakter verdifull gravemasse inn, og rene fraksjoner ut. Det gir effektiv drift. Vi har nylig kjøpt enda ett CDE anlegg som gir bedre massebalanse. Vi satser hardt på resirkulering og økt utnyttelse, sier Kjartan Eggebø, driftsleder pukk og miljø i Velde pukk, i pressemeldingen fra Nordic Bulk.

Ettersom urene masser fra knust betong, gamle veier og utgraving av tomter nærmest er umulige å tørrsikte, er det nødvendig å vaske ut den dårlige massen.

- I stedet for å deponere masse, kan man enkelt utnytte ressursene med CDEs unike teknologi. CDE har fortalt om kunder som har gått fra å betale for deponi, til å selv få betalt for ferdigvaskede masser. Da kan man for alvor øke lønnsomheten, sier Egeland i Nordic Bulk.