AF Decom vant oppdraget i konkurranse med fem andre entreprenører. Allerede uken etter signeringen er de i gang med arbeidene.

Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket i Dalum på Sjoa, som ble brukt som deponi under byggingen av E6, skal planeres. Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesvei 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygninger på 13 eiendommer, som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta. Eiendommene omfatter Fryatun kro og private boliger. Etter riving skal avfallet leveres til godkjent mottak og områdene der bygningene har stått skal «settes i stand».

Naboer og bilister skal i liten grad bli berørt av arbeidene som skal være ferdige i desember 2018.