Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen meddelte NLF-landsmøtet at han er mot liberalisering av kabotasjereglene i EU. Foto: Per Dagfinn Wolden
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen meddelte NLF-landsmøtet at han er mot liberalisering av kabotasjereglene i EU. Foto: Per Dagfinn Wolden

Samferdselsministeren møtte lastebileierne

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom til NLF-landsmøte 2018 på Sundvolden Hotel fredag med bud om innsats for lastebilnæringen.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Konkurransevilkår er sentralt tema på årets NLF-landsmøte. Lastebileierne har i lang tid etterlyst en forhåndsbetalt bombrikkeløsning for tunge kjøretøy og transportører som utfører transportoppdrag i Norge.

Det hersker stor tvil om hvor mange som faktisk betaler bompengene.

Solvik-Olsen ser lys i enden av tunnelen på dette problemet. Samferdselsministeren har et mål om å få på plass en løsning hvor AutoPass-avtalen kobles mot kredittkort fra 1. januar 2019.

Samferdselsministeren understreket også at myndighetenes innsats mot organisert transportkriminalitet skal styrkes, ikke minst i forhold til like vilkår.

Bevisst på utfordringene

- Det skal ikke lønne seg å være kjeltring. Vi er veldig bevisst de utfordringene man opplever i møte med konkurrenter som ikke har rent mel i posen, understreket Solvik-Olsen som også fremhevet at en snart knekker koden for innkreving av ubetalte bøter fra utenlandske transportører.

Og så hadde Solvik-Olsen følgende kommentar til myndighetenes tanker om EUs kommende vegpakke som omhandler kabotasje.

- Det er feil å liberalisere kabotasjemarkedet nå, understreket samferdselsministeren som opplevde bred enighet om dette da han var i møte i Brussel 14. mai, et møte om hvordan kjempe mot frislipp på veiene, sammen med gruppen Road Alliance.

Norge har alliert seg med ni av EUs medlemsland for å kjempe mot liberalisering av regelverket for lastebilnæringen.

– Siden vi ikke er på innsiden av EU-systemet, er det viktig for oss at vi kan være med i en slik allianse som dette, sier Solvik-Olsen.

Kabotasje-utfordringer

Ifølge samferdselsministeren er medlemmene enige om at regelverket for lastebilnæringen ikke bør liberaliseres. Norge har land som Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland og Østerrike med seg på laget.

I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst presser på for en oppmyking.

Solvik-Olsen er bekymret for at et frislipp skal føre til at norske lastebilsjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Ifølge Solvik-Olsen er landene i Road Alliance godt posisjonert.

– Ingen land vil kunne diktere dette alene, men jeg er ikke i tvil om at vi vil komme langt i vår retning, sier han.

Roste næringen

Han roste lastebilnæringen for å gå foran i miljøarbeidet med investering i nye tekniske løsninger, nye biler og materiell.

– Vi skal bygge ny infrastruktur og farbare veier for dere. Det skal bygges lange motorveistrekninger, og det skal brukes mange penger. Motorveien mellom Kristiansand og Oslo skal være ferdig 2027, sa Ketil Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS