Ved LKAB i Kiruna tas det ut jernmalm minst én km ned i jorda. I fremtiden må man gå enda dypere for å få tak i malmen.
Ved LKAB i Kiruna tas det ut jernmalm minst én km ned i jorda. I fremtiden må man gå enda dypere for å få tak i malmen.

Setter ny gruvestandard under jord

De fire svenske industrikjempene LKAB, Epiroc, ABB Combitech og AB Volvo går sammen for å utvikle en ny standard for fremtidens gruvedrift under jord.

Publisert

Utgangspunktet for samarbeidet er at fremtidens gruvedrift dypt ned i bakken skal være CO2-fri, digitalisert og førerløs.

De fire nevnte selskapene har gått sammen og vil utvikle testkonseptet Sustainable Underground Mining (SUM) i LKABs underjordgruve i Malmberget i Kiruna nord i Sverige. Det vil også programmeres en virtuell gruve i prosjektet.

Planlegger fremtiden

Fysisk nede i gruven vil aktørene teste ny teknologi i reelle omgivelser. Gruveeier LKAB (heleid av den svenske stat) har stor interesse i prosjektet for å være konkurransedyktige innen internasjonal gruvedrift for fremtiden, for også å sikre lokale og nasjonale arbeidsplasser i Sverige.

Etter 2030 må LKAB forberede seg på å gå enda dypere i Malmberget i Kiruna for å hente ut jernmalmen. Dette vil kreve en av de største industrielle investeringene i svensk historie, meldes det i en pressemelding om prosjektet. Avgjørelsen for hvordan utfordringene skal løses må tas på midten av 2020-tiåret, og SUM er altså en studie/prosjekt for å komme nærmere riktig løsning.

Ulike egenskaper

I prosjektet kreves det nye kontrollsystemer og nytt, bedre og smartere (digitalisert) gruveutstyr. Det er her de fire svenske gigantselskapene kommer inn i bildet for å bidra på ulikt vis.

LKAB

- Vi er stolte av å være en del av et av de største samarbeidsprosjektene i Sverige i dag. Sammen skal vi finne fremtidens gruveløsning som er bærekraftig, CO2-fri, digitalisert og førerløs, sier adm. direktør Jan Moström i LKAB.

Epiroc

- Vi er stolte av å være en del av dette samarbeidet for å utvikle verdens mest moderne gruvedrift. Dette passer fint inn i vårt fokus på å utvikle førerløse og batteridrevet gruveutstyr som effektiviserer og øker sikkerheten i gruver, sier Epiroc-sjef Per Lindberg.

ABB

- LKAB tar en helt ny rolle i å utvikle fremtidens gruvedrift med digitale og bærekraftige løsninger. Vi ser frem til å samarbeide med LKAV, Epiroc, ABB Combitech og AB Volvo og bidra med vår kunnskap om automatisering og elektrifisering til underjord gruvedrift. Digitalisering representerer uante muligheter og sammen med våre partnere skal vi skape en sikker og effektiv gruve for morgendagen, sier adm. direktør Johan Söderholm i ABB Sweden.

Volvo

- Svensk industris konkurranseevne er basert på innovasjon, samarbeid mellom samfunnet og sterke bedrifter og genuine ambisjoner om å finne systemer og løsninger som er bærekraftige i henhold til miljø, samfunnet og økonomisk. PÅ denne måten sikrer vi en ledende rolle i verden. For Volvo Group er det avgjørende å ta del i løsninger som skaper velstand for samfunnet og industrien. I et teknologisk skifte der automatisering, elektrifisering og sammenkoblede løsninger vil være avgjørende, vil dette samarbeidet bidra til å styrke vår konkurranseevne globalt, sier Volvo-president Martin Lundstedt.

Kort om aktørene

LKAB er et enormt gruveselskap som er heleid av den svenske staten. Epiroc (tidligere Atlas Copco) er et svensk industriselskap som ble grunnlagt i 1973. Volvo er svensk og utvikler anleggsmaskiner, biler, lastebiler, busser og motorer. ABB ble etablert som resultat av fusjonen mellom svenske ASEA og sveitsiske BBC i 1988.