Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.
Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.

Valgt for bygging av E39 Kristiansand-Mandal

Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen Norge AS skal inviteres til konkretiseringsfasen for E39-utbyggingen mellom Kristiansand vest og Mandal øst (19 km).

Publisert

Med seg har AF Gruppen Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS. Totalentreprisen har en ramme på ca. 4,5 milliarder kroner.

Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 km lang, og er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen er ferdig regulert og går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Avlyste i november 2017

Nye Veier avlyste i november i fjor samme konkurranse. Etter prekvalifisering stod det da kun to tilbydere igjen, og det mente Nye Veier ikke ga tilstrekkelig konkurranse. Konkurransen ble relansert i markedet i midten av januar i år.

- Det viste seg å være en god beslutning. Det har denne gangen vært stor interesse for konkurransen, og Nye Veier AS kvalifiserte til sammen fem konstellasjoner, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

- Etter at samtlige tilbud er evaluert, har Nye Veier AS kommet til at AF Gruppen Norge AS har det beste tilbudet, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Planlegger åpning høsten 2022

Det ventes at kontrakt signeres i oktober, og at byggestart blir umiddelbart i forlengelsen av dette. Ferdigstillelse og åpning av veistrekningen er planlagt til høsten 2022, samtidig med neste strekning fra Mandal øst til Mandal by.

Utbyggingen skal avhjelpe mange av manglene ved dagens vei, herunder dårlig trafikksikkerhet, lav fartsgrense og til dels dårlig kapasitet. Vinterstid har særlig tungtrafikken fremkommelighetsproblemer, og blokkerer ikke sjeldent for all trafikk. Ved å bygge ny E39 vil det oppnås vesentlig bedre framkommelighet og sikkerhet.

- Vi er trygge på at vi nå får solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Høyt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for ny E39, i en pressemelding.

Tydelige overordnede mål

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar.

I konkurransen har pris kun blitt vektet 25 prosent når byggherrens makspris er nådd. Prosjektet har disse overordnede målene:

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden 
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt 
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
• Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse

Sørlandets lengste tunnel

Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t.

Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel: Søgnetunnelen, med en lengde på i overkant av 4000 meter. Det skal også bygges bru over Trysfjorden.

Brua blir 550 meter lang med en seilingshøyde på 60 meter.

Powered by Labrador CMS