Klart for siste lag med asfalt før delåpning over Damåsen
Klart for siste lag med asfalt før delåpning over Damåsen

Forbereder delåpning over Damåsen

Arbeidene med delåpning av E134 i Buskerud på Damåsen frem til Diseplass går inn i sluttfasen.

Publisert

Nye lag med asfalt legges, skilter og rekkverk kommer opp og oppmerking i veibanen står igjen. Langs veien gjøres også skråningene ferdig.

Trafikkomleggingen fra gammel til ny E134 vil ventelig finne sted mot slutten av september eller første del av oktober.

Det er en strekning på ca. to kilometer av ny firefelts E134 som åpner om ikke så mange uker.

På Diseplass gjøres p–plassen ved bussholdeplassen også ferdig. Detaljer om det nye kjøremønsteret av og på ny E134 ved Diseplass blir presentert noe senere når dato for delåpningen er bestemt.

Hele ny E134 fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg skal etter planen åpnes i oktober/november 2019.

STILLING LEDIG: