Slik skal de nye ferjekaiene ved Solavåg (øverst) og Festøy bli.
Slik skal de nye ferjekaiene ved Solavåg (øverst) og Festøy bli.

Tre vil bygge nye ferjekaier

De tre er HAK Entreprenør, Veidekke Entreprenør AS og Christie & Opsahl AS. To av dem nær hverandre på pris.

Publisert

Statens vegvesen har fått tre tilbud for bygging av nye ferjekaier ved Solavåg og Festøy i Møre og Romsdal:

Christie & Opsahl AS, 124.441.519 kroner
HAK Entreprenør AS, 139.837.789
Veidekke Entreprenør AS, 126.880.474 kroner

Dagens ferjekaier er i dårlig forfatning og er ikke lagt opp for elektrisk ferjedrift.

- Vi kontrollerer nå tilbudene og regner med å inngå kontrakt i midten av oktober. Vi starter å bygge like etter at kontrakten er signert, sier prosjektleder Olav Megrund.

Solavåg ferjekai

Solavåg ferjekai er i dårlig forfatning og kan ikke brukes av elektriske ferjer.

- Vi skal bygge ei ny kai ved siden av den gamle kaia, sier prosjektleder Megrund.

Dagens kai skal rives når den nye kaia står ferdig i oktober 2019. I byggetiden skal vestdelen av dagens kai brukes som hovedkai. Ved dårlig vær med sterk vind, er det krevende å legge til på vestsiden. I verste fall kan avganger bli forsinket eller annullert.

Slik skal de nye ferjekaiene ved Solavåg (øverst) og Festøy bli.
Slik skal de nye ferjekaiene ved Solavåg (øverst) og Festøy bli.

Festøy ferjekai

Betongen på Festøy ferjekai er i dårlig forfatning og må derfor byttes ut. Den nye kaia som skal bygges blir reservekai, mens kaia som ble bygget for noen år siden blir hovedkai.

Det er også denne kaia som skal brukes i byggetiden. Den nye reservekaia skal stå ferdig i juni 2020.

Elektrisk ferjedrift fra 2021

Rederlaget som skal drifte ferjesambandet, har ansvar for å bygge infrastruktur for lading og fortøying til elektrisk ferje.

Det er planlagt elektrisk drift på forbindelsen fra 1. januar 2021.